Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Anestesiavdelingen har ledig fast stilling som enhetsleder (nivå 5) ved legeseksjonen

Anestesiavdelingen ved Ahus har over 380 ansatte, hvorav 80 er leger. Hovedlokasjon for anestesivirksomhet er på Nordbyhagen, men vi har også virksomhet på Gardermoen og Ski. 

Har du lyst til å prøve deg som leder, men er redd for å miste klinikken? Dette kan dette være en god start.

Seksjonen har vokst de siste årene og vi trenger nå en styrking på ledersiden. Vi søker derfor etter enhetsleder for legeseksjonen. Enhetsleder vil være en del av seksjonens lederteam og vil ha stedfortrederfunksjon for seksjonsleder ved dennes fravær. Du deltar også i faste ledermøter på avdelingsnivå. Du må ha ønske om å videreutvikle seksjonen organisatorisk og faglig. Om ønskelig vil det være mulighet for å arbeide deler av stillingen i klinikk. Vi søker deg som har lyst til å bruke lederrollen til å fremme godt arbeidsmiljø og høy faglighet.

Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø, med mange varierte oppgaver.

Alle søkere må søke elektronisk.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Skal rapportere om faglige, administrative og økonomiske forhold til seksjonsleder.
 • Legger til rette for at den daglige driften er bemanningsmessig, faglig og økonomisk forsvarlig.
 • Deltar i planlegging vaktplaner, er medansvarlig for at retningslinjer utarbeides og tilser at bemanningsplaner følges.
 • Har personalansvar, inkludert å kunne godkjenne lønns- og personalrelaterte kostnader, jfr. Fullmakts struktur
 • Delegert ansvar for oppfølging av en definert del av personalet når det gjelder medarbeidersamtaler, utforming av individuelle utviklingsplaner og sykefraværoppfølging.
 • Følger opp forespørsler, fraværregistrering og etterregistrering i GAT.
 • Deltar ved utforming av mål og strategier for seksjonens virksomhet, samt systematisk resultatoppfølging.
 • Bidrar til å tilrettelegger for studenter, hospitanter og nyansatte, bl.a. sørge for at det finnes opplæringsplaner.
 • Bidrar til tilrettelegging for kompetanseutvikling, slik at faget blir ivaretatt og utviklet. Legger til rette for forskning.
 • Deltar i dialog og samarbeidsmøter med tillitsvalgte og verneombud.
 • Følger opp det systematiske HMS-arbeidet, kvalitetsutvikling, rapportering av avvik etter gjeldene rutiner og tilbakemelding til de ansatte i seksjonen.
 • Bidrar til å utarbeide og systematisere ukentlig informasjon til personalet i seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i anestesiologi.
 • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.  
 • Ledererfaring er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode samarbeidsevner, er løsnings-orientert og evner å motivere
 • Personlige egenskaper vektlegges.  

Vi tilbyr

 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage.
 • 30 minutter i kjøring til Oslo.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ingvild Seem
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95028102
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, Anestesiavdelingen, legeseksjonen
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen