Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Diakonhjemmet sykehus er det ledig stilling som postdoktor. For stillingen kreves medisinsk embetseksamen og graden PhD ved tiltredelsestidspunktet.

Stillingen som postdoktor vil bli tilknyttet forskningsprosjekter innen albue- og skulderkirurgi, primært protesekirurgi. Stillingen er finansiert via tildeling av forskningsmidler til forskningssenteret REMEDY fra Norges Forskningsråd, knyttet til arbeidspakke 1. Stillingen er finansiert som en 100% stilling i 3 år, men det kan være aktuelt å søke omgjøring til 50% stilling hvis prosjektets behov tilsier dette.

Den som ansettes i stillingen vil jobbe med analyse av eksisterende registermateriale, utvikling av nye randomisert-kontrollerte studier, og potensielt samarbeid rundt publisering av eksisterende randomisert-kontrollerte studier. Postdoktorkandidaten vil gå inn i en aktiv prosjektgruppe tett knyttet til det kliniske ortopediske miljøet ved Diakonhjemmet sykehus, samt et stort og aktivt forskningsmiljø innen forskningssenteret REMEDY og i Enhet for klinisk forskning. 

Vi søker en postdoktor som:
 • Har vist evne til vitenskapelig arbeid på høyt faglig nivå innen fagfeltet
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av kliniske studier
 • Tar ansvar, har stor arbeidskapasitet og kan jobbe selvstendig
 • Har klinisk erfaring innen ortopedi, fortrinnsvis som spesialist
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi kan tilby:
 • Spennende og varierte oppgaver
 • Et hyggelig og dynamisk akademisk miljø
 • Mulighet for forskningsopphold hos samarbeidende forskningsgrupper i utlandet
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter avtale 
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Om rekrutteringen:
Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial som forsker slik dette framgår av søknaden og basert på relevant erfaring. I tillegg tas det hensyn til yrkeserfaring og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av prosjektet, spesielt klinisk erfaring innen fagfeltet.

For å søke vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde:
 • Søknad og CV
 • Publikasjonsliste
 • Kontaktinformasjon til to referanser
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykk fra intervjuet vil i tillegg til den faglige vurderingen danne grunnlag for tilsetting i stillingen. 
 
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Siri Lillegraven
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 934 67 767
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO
Søk på stillingen