Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du bli vår nye kollega? Ved vår avdelingen er det ledig stilling for: 

OVERLEGE I RADIOLOGI
100% fast fra 01.03.2023 

Stillingen er for tiden på Gjøvik i avd. Bildediagnostikk Gjøvik - Lillehammer

Avdeling bildediagnostikk Gjøvik er en moderne og heldigital avdeling med 11 laboratorier inkludert CT, MR og ultralyd. Ny SIEMENS MR installeres i mars/ april  2023! Legebemanningen består av 8 overleger og 5 leger i spesialisering. Totalt 50 personer i avdelingen. Lillehammer er en del av Bildediagnostikk i divisjon Gjøvik - Lillehammer og består av 2 avdelinger med felles avdelingssjef.

Dersom det innen søknadsfristens utløp blir flere ledige stillinger ved avdelingen, vil tilsetting bli foretatt fra den søkermasse som foreligger.

Arbeidsoppgaver

Bidra til faglig utvikling i avdelingen gjennom veiledning og undervisning av LIS og øvrig personale
Bidra til et godt og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

Kvalifikasjoner

Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
Søker må ha godkjent norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning som lege

Personlige egenskaper

Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Er kvalitetsbevisst, selvstendig og strukturert.
Kan håndtere høyt tempo.
Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
Har endringsvilje og en fleksibel innstilling.
Har gode formidlingsevner.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
Strukturert opplæringsplan i henhold til nasjonale krav for spesialistutdanning.
Et hyggelig arbeidsmiljø med mange gode kollegaer
Mulighet for overgangsbolig i en periode betalt av arbeidsgiver 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Frode Totlund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91128181
E-post: frotot@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Bildediagnostikk Gjøvik-Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik
Søk på stillingen