Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Legesenteret DA, Adolph Bergs vei 31, 5089 Bergen. Ledig fra mai/juni 2023 eller etter avtale.

Legesenteret er veldrevet og velutstyrt med 2 fastleger i lyse og trivelige lokaler. Legesenteret vil på sikt flytte til nye lokaler og det er planer om å utvide driften med flere fastleger. Godt avtaleverk og godt arbeidsmiljø. Legekontoret benytter Infodoc Plenario /Server i Sky journalsystem, Norsk Helsenett, SMS-Helserespons, e-resept samt elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien og telefon Phonero, Telia Norge.

Nåværende listelengde er 1450.

Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler.

Legesenteret er organisert som DA med et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med den andre legen før inntreden i to-legepraksisen.


Arbeidsoppgaver
  • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. Nattevakt 2 vakter/år.
  • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke.
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført turnustjeneste/ LIS1
  • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
  • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr
  • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
  • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
  • Alis-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år  
  • Listegaranti for basistilskudd på opptil 700 pasienter i inntil 2 år etter oppstart, ved listetak på minst 700 
  • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Leo Stephen Maxwell
Tittel: Fastlege
Telefon: 95774651
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40809043
E-post: ulrikke.ullestad@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Adolph Bergs vei 31
5089 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image