Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det foreligger for tiden tre fastlegelister/-hjemler uten fastlege(LUF) i Haugesund kommune og vi søker leger som er interessert i å etablere seg som fastleger i næring, for videre drift av listene. Hjemlene har per i dag fra 550 til 850 pasienter og det er ønskelig med listetak på minimum 1000. pasienter. Listene er per i dag lokalisert ved tre ulike legesentre, som har back-up, men nye leger vil stå fritt til å etablere seg der de finner det ønskelig å inngå avtale, forutsatt at det inngår i en etablert gruppepraksis, eller etableres gruppepraksis ved inngåelse av avtale.

Vi søker:
  • Leger med norsk autorisasjon, som har gjennomført LIS1 og som ønsker å gå videre med allmennmedisin, har genuin interesse for mennesker, som kan kommuniserer med alle på norsk, er systematisk, strukturert og med høy faglig integritet samt evner å jobbe under press. Det er krav om politiattest til stillingen/hjemmelen.
Vi kan tilby:
  • En jobb med kontinuitet i kontakt med pasienter og tidvis også hele familier over tid
  • Godt faglig fastlegemiljø med 33 andre fastleger
  • Nærhet til akuttsykehus, Haugesund Sjukehus Helse Fonna
  • Vakter på en veldrevet, interkommunal legevakt med 2 leger på vakt sammen med erfarne og dyktig hjelpepersonell
  • ALIS-avtale med praksiskompensasjon og dekning av utgifter til obligatoriske kurs/kompetanseheving i spesialiseringsløpet
  • Oppstartstilskudd kr 200 00 ved tiltredelse og kr 100 000 etter ett år
  • Forskottering av økt basistilskudd , kr 10 per capita fra januar -23.
For nærmere informasjon, kontakt helsesjef Tone B. Steinsvåg,  tlf. 91382501/ e-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no;

Søknad med CV merkes “Fastlege/LUF Haugesund»  og sendes : postmottak@haugesund.kommune.no;  Søknadsfrist : 12.02.23
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktperson
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 913 82 501
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege/LUF Haugesund
Send søknad på mail
Arbeidssted
,
5504 HAUGESUND
Søk på stillingen