Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, Anestesilegeavdelingen (avdelingssjef Knut Harboe) er det ledig:

1 LIS stilling som er øremerket sykehustjeneste for allmennleger. Fortrinnsvis med mer enn 3 års erfaring fra allmennpraksis.

Stillingen er knyttet til Smertepoliklinikken og behandling av pasienter med langvarige smerter. Det kan også bli aktuelt med deltakelse i akutt smerte team. Denne stillingen innebærer ikke vakt. Varighet i ett år, ledig fra 11.04.2023, men kan tiltredes senere etter avtale.

Stillingen vil også bli utlyst i DNLFs sin nettside og ALIS portalen.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er knyttet til tjeneste ved Smertepoliklinikken.
 • Etter en opplæringsperiode vil Lis ha eget ansvar for utarbeidelse og oppfølging av en individuell behandlingsplan for den enkelte pasient.
 • Samarbeidsmøter med psykolog, fastlege og evt. andre sykehusspesialister.
 • Tverrfaglig vurdering av henvisninger.

Kvalifikasjoner

 • Allmennlege i spesialisering.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført.
  norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Norsk autorisasjon.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Faglig engasjement.
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Relevant opplæring og varierte arbeidsoppgaver.
 • Veiledning, undervisning og supervisjon tilpasset stillingen.
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • God pensjons- og forsikringordning.
 • Gode velferdsordninger.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Karen Steinsland
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 94848432
Navn: Knut Harboe
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 952 56 937
Arbeidssted
Klinikk A / anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image