Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1000
  • Journal system: Pridok
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Fastlegevikariat i Sarpsborg juni 23 - aug 24

I forbindelse med foreldrepermisjon og sykehushalvår søker jeg vikar til min praksis i sentrum av Sarpsborg, 1 time med bil fra Oslo. Fortrinnsvis ønskes avtale gjennom hele perioden, men vikariat på minst 6 mnd kan diskuteres. Fleksibel oppstart/slutt dersom det avtales i god tid. Opplæring kan gis hvis ønskelig. Det vil være anledning for 3 ukers sommerferie, øvrige ferier avtales med kollega.

Listelengde 1000 pasienter med naturlig avgang til 950 pasienter, forventer ingen nye tilganger under vikariatet. Stabil liste med veloppdratte pasienter, ingen LAR/tung psykiatri. Overvekt av kvinner, barnefamilier og unge. Mulighet for e-konsultasjon. Næringsdrift. Svært gode inntjeningsmuligheter.

4 kurative dager, fri/admin/møtedag torsdager. Ingen kommunal bistilling tilknyttet praksisen. Mulighet for å ta vakter ved Sarpsborg og Rakkestad legevakt.

2-legepraksis (garanterer en svært hyggelig og imøtekommende kollega) i nyoppussede lokaler. Velutstyrt lab, eget kirurgirom. Pridok EPJ med enestående support.

God tilrettelegging for ALIS i kommunen, med mulighet for ALIS-tilskudd for utgiftsdekning inntil 300 000kr/år og veileder på kontoret ved langtidsengasjement (dermed tellende i spesialisering).

Søker må ha norsk autorisasjon og refusjonsrett fra HELFO. LIS1-ventere oppfordres også til å søke. Personlig egnethet og tidligere erfaring fra allmennpraksis vektlegges.

Ta kontakt ved interesse/spørsmål, evt på 93487062 eller naciye.oneral.bagci@borglegekontor.nhn.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Naciye Øneral Bagci
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 93487062
E-post: naciye93@hotmail.com
Arbeidssted
Borg legekontor
Torggata 10
1707 SARPSBORG