Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1000
  • Journal system: Pridok
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Fastlegevikariat i Sarpsborg mai 23 - aug 24

I forbindelse med permisjon og sykehushalvår søker jeg vikar til min praksis i sentrum av Sarpsborg, 1 time med bil fra Oslo. Fortrinnsvis ønskes avtale gjennom hele perioden, men vikariat på minst 6 mnd kan diskuteres. Fleksibel oppstart/slutt dersom det avtales i god tid. Opplæring kan gis hvis ønskelig. Det vil være anledning til å ta ut 3 ukers sommerferie, øvrige ferier avtales med kollega.

Listelengde 1000 pasienter fra 01.02 med naturlig avgang til 950 pasienter, forventer ingen nye tilganger under vikariatet. Stabil liste med veloppdratte pasienter, ingen LAR/tung psykiatri. Overvekt av kvinner, barnefamilier og unge. Mulighet for e-konsultasjon. Næringsdrift. Svært gode inntjeningsmuligheter.

4 kurative dager, fri/admin/møtedag torsdager. Ingen kommunal bistilling tilknyttet praksisen. Ca 2 vakter/mnd ved Sarpsborg og Rakkestad legevakt, med mulighet for å gi bort/ta flere vakter dersom ønskelig.

2-legepraksis (garanterer en svært hyggelig og imøtekommende kollega) i nyoppussede lokaler. Velutstyrt lab, eget kirurgirom. Pridok EPJ med enestående support.

God tilrettelegging for ALIS i kommunen, med mulighet for ALIS-tilskudd for utgiftsdekning inntil 300 000kr/år og veileder på kontoret ved langtidsengasjement.

Søker må ha norsk autorisasjon, refusjonsrett fra HELFO og gjennomført LIS1. Personlig egnethet og tidligere erfaring fra allmennpraksis vektlegges.

Ta kontakt ved interesse/spørsmål, evt på 93487062 eller naciye.oneral.bagci@borglegekontor.nhn.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Naciye Øneral Bagci
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 93487062
E-post: naciye93@hotmail.com
Arbeidssted
Borg legekontor
Torggata 10
1707 SARPSBORG