Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

UNN Narvik er lokalsykehus for Ofoten og søndre/indre Troms. Sykehuset har somatiske sengeposter innen kirurgi, ortopedi, indremedisin og føde/gynekologi. Bygging og videre planlegging av Nye UNN Narvik pågår for fullt.

Kirurgisk avdeling er en del av Kirurgi, kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikken er en viktig akse i akuttberedskapen i UNN. Vi tilbyr spesialistutdanning i generell kirurgi i samarbeid med UNN Tromsø. Rotasjon til Tromsø er nødvendig for å fullføre hele utdanningsløpet i generell kirurgi. Vårt mål er å gi en god utdanning i generell kirurgi gjennom undervisning, kurs, fordypning og operativ virksomhet.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høyt tempo, gode kollegaer med faglig høy integritet hvis mål er å gi pasientene den beste behandling.

UNN Narvik har 5 operasjonsstuer, og en av UNNs største poliklinikker. Akutt ortopedi inngår i vaktarbeidet som LIS 2.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid
 • Bidra aktivt til egen faglig progresjon og utvikling gjennom utdanningsforløpet
 • Bidra med veiledning, teamarbeid og undervisning
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i 4 - 5-delt vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/LIS del 1 
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha god norsk skriftlig dokumentasjonsevne
 • Relevant yrkeserfaring er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesser for kirurgifaget
 • Du jobber strukturert og målrettet
 • Du er god til å kommunisere, samarbeide i struktur og har forståelse for din rolle i teamet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Anne Marthe Foshaug Jenssen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 76968447
E-post: anne.marthe.foshaug.jenssen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusveien 3
8516 Narvik
Søk på stillingen