Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Veldrevet fastlegehjemmel ved Danmarksplass legesenter AS, Fjøsangerveien 51 3. etasje 5824 Bergen, er ledig for overtakelse etter nærmere avtale på grunn av pensjonering. 

Det er i dag fem fastleger på senteret. Det utlyses også en nyopprettet hjemmel (0-hjemmel), se egen annonse. Antallet leger øker da til seks.
Nåværende listelengde ca. 1220. Det er god tilgang på pasienter. Ved ønske om listereduksjon, kan det gjøres smidig ved overføring til nyopprettet liste.

Legesenteret ligger sentralt på Danmarksplass med lett atkomst med både buss, bil og bybanestopp like ved. Legesenteret er veldrevet og velutstyrt, blant annet med 24-timers BT-måling, EKG og spirometri.

Senteret er straks ferdig ombygd og rehabilitert, de nye lokalene er flotte med gode fasiliteter!

Ordnet avtaleverk og godt arbeidsmiljø både legene imellom og med erfarne helsesekretærer. Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem, kommunikasjon med pasienter via Norsk Helsenett, e-resept, samt elektronisk kommunikasjon med samarbeidspartnere. Legekontoret deltar i forskning i allmennpraksis gjennom tilknytning til Praksisnett.

Legesenteret er organisert som AS med selskapsavtale og internavtale. Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap. Det forutsettes at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Vi søker etter deg med interesse for allmennmedisin som er interessert i å utvikle senteret sammen med kolleger.

For spørsmål kontakt hjemmelshaver Rolf Reitan, tlf. 9067 3751 eller konst. avdelingsleder i fastlegeordningen Ulrikke Fredriksen Ullestad, tlf. 5556 7677.


Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. Nattevakt 2 vakter/år. 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering 
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. 
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig 
Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 
Vi tilbyr
 • Rekrutteringstilskudd ved overtakelse som kan søkes på etterskuddsvis
 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • Alis-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år  
 • Listegaranti for basistilskudd på opptil 700 pasienter i inntil 2 år etter oppstart, ved listetak på minst 700 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rolf Reitan
Tittel: Fastlege
Telefon: 90673751
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Konst. avdelingsleder
Telefon: 55567677
Navn: Remi Bye
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55565817
E-post: remi.bye@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Fjøsangerveien 51
5054 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image