Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helsetjenesten i Oslo fengsel har ansvar for å gi helsehjelp til innsatte. Innsatte i Oslo fengsel er en sammensatt gruppe og de har ulike behov for helsetjenester. 
Oslo fengsel er et varetekts- og domsfengsel med ca 800 innsettelser i året fordelt på 239 soningsplasser. 

Teamet består i dag av leger, helsesekretær, sykepleiere og fysioterapeut. 
Inne i Oslo fengsel finnes det en rekke importerte tjenester. Helsetjenesten i Oslo fengsel samarbeider tett med FPP, fengselspsykiatrisk poliklinikk ved OUS. Innsatte henvises FPP ved behov.
Vi søker lege til en midlertidig stilling i ut juli 2023. Oppstart: så snart som mulig. 
Legen har en viktig rolle i teamet og i driften av Helsetjenesten.

Arbeidsoppgaver
 • Konsultasjon med innsatte på Legekontoret eller ute i fengselet
 • Bidra ved akutte hendelser 
 • Henvise og samarbeide med andre instanser
 • Fremme helse og forebygge sykdom og skade
 • Ansvarlig for forskriving av legemidler
 • Følge opp isolasjon
 • Bidra til å planlegge løslatelser/overføringer
 • Delta i teamarbeid
 • Gjennomføre mottakssamtale med nye innsatte
Kvalifikasjoner
 • Lege eller medisinstudent med lisens
Personlige egenskaper
 • Engasjert og omsorgsfull
 • Ha interesse for å jobbe med helse i et fengsel
 • Trives med å samarbeide med andre yrkesgrupper
 • Faglig oppdatert
 • Det er en fordel med erfaring fra allmennmedisin
 • Det er en fordel å beherske språk ut over engelsk og norsk
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø der vi fordeler oppgaver daglig, støtter hverandre og samarbeider.
 • Meningsfull og viktig samfunnsoppgave 
 • Varierte og spennende oppgaver 
 • Faglige utfordringer 
 • Erfarne kolleger
 • Personalhytte
Det vil være lege tilgjengelig for å drøfte konkrete problemstillinger.
Lønn i henhold til Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet + fengselstillegg.

Bydel Gamle Oslo preges av kulturelt og sosialt mangfold. Bydelen er en moderne sentrums- og miljøbydel, samtidig som den er tradisjonsrik med røtter tilbake til middelalderen. Med sitt mangfold av arbeidsområder og utfordringer er Bydel Gamle Oslo unik i norsk offentlig sammenheng. Bydelen har ca 58.000 innbyggere, og omlag 1300 årsverk. 

Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no 

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Kontaktperson
Navn: Inger Sønderland
Tittel: Teamleder
Telefon: 48273157
Arbeidssted
Oslo fengsel
Åkebergveien 11
0650 OSLO
Søk på stillingen