Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Lyst på en meningsfylt jobb som fastlege med varierte arbeidsoppgaver?

Vi søker deg som har lyst til å være med og bidra i et veldrevet legekontor med varierte arbeidsoppgaver, som er glad i mennesker og har lyst til å være fastlege for innbyggerne i Stjørdal kommune. Ditt bidrag vil bety mye både for kolleger og pasienter.

Torget legekontor har vært i drift i snart 20 år, og kontoret har en stabil arbeidsstab med gode rutiner og pasientlogistikk. Kontoret er sentralt lokalisert på Torgkvartalet kjøpesenter i Stjørdal sentrum. Legekontoret har 5 fastlegehjemler og en LIS 1 lege. Videre har vi også 5 dyktige helsesekretærer i til sammen 3,2 årsverk. Fastlegene har fastlegeavtale med Stjørdal kommune, og er selvstendig næringsdrivende. Vi bruker for tiden EPJ systemet WebMed. Legekontoret har også rullerende avspasering på fredager, kollegial postlesing ved fravær i ferier, og en sekretær i mellomlederstilling.

Torget legekontor Stjørdal AS har en ledig hjemmel for næringsdrivende fastlege for snarlig oppstart og søknadene vil behandles fortløpende. 

Arbeidsoppgaver

 • Allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus
 • Fastlegen skal innrette sin praksis etter å motta og vurdere øyeblikkelig hjelp i åpningstiden
 • Listeansvar for 1000 pasienter
 • Drive fastlegepraksis som selvstendig næringsdrivende
 • Kommunalt allmennlegearbeid inntil 7,5 timer/uke
 • Deltakelse i Værnesregionen legevakt, en interkommunal legevakt for 4 kommuner og som i dag har 24-delt vakt

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha gyldig norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under utdanning
 • Godkjent kurs i akuttmedisin og bruk av nødnett/radio kreves. Ved behov for nevnte kurs ytes økonomisk tilskudd
 • Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse, og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Evnen til å jobbe strukturert og målrettet
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet og evne til å gå inn i et allerede godt felleskap vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og varierende arbeidsoppgaver
 • Ekstra kommunalt tilskudd i basistilskuddet på kr 323 pr. pasient, som kommer i tillegg til ordinært tilskudd på kr 675.
 • Tilskudd på kr 400.000 for oppkjøp av liste
 • Økonomisk tilskudd ved behov for kurs

Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk ellers regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktperson
Navn: Lene Christel Haugen Eidem
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95725429
E-post: lene.eidem@varnesregionen.no
Arbeidssted
Stjørdal kommune
Stokmovegen 2
7500 Stjørdal
Søk på stillingen