Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sjukeheimslege ved Fjell sjukeheim i Øygarden kommune
 
Ein av våre flinke sjukeheimslegar pensjonerer seg og Øygarden kommune har difor ledig 100% stilling som sjukeheimslege for tida ved Fjell sjukeheim. Kommunen har 9 sjukeheimsleger som betener kommunens 5 sjukeheimar. Det er jevnleg samarbeidsmøter mellom sjukeheimslegane og dei framstår som eit team.
Arbeidsoppgåver:
 • Medisinskfagleg ansvar for legetenesta til bebuarar, herunder visitter og fortløpande pasientarbeid.
 • Medisinsk behandling ved akutt og långvareg sjukdom i forbindelse med innleggjing i KAD, somatisk avdeling og demensavdeling.
 • Oppfølgjing etter opphald i spesialisthelsetenesta.
 • Delta i fagutvikling og væra pådrivar for kvalitetsutvikling i tenesta, herunder forsvarleg medisinering.
 • Veiledning, undervisning og informasjon til pasientar, pårørande og kollegaer samt pårørande samtaler.
 
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført norsk turnusteeneste /LIS1 teeneste.
 • Beherska norsk både munnleg og skriftleg.
 • Kommunikasjons- og samarbeidsevne i møte med brukar, pårørande og kollegaer i tenesta.
 • Evne til å jobba både selvstendig og vilje og evne til å samarbeida, samt væra fleksibel med hensyn til arbeid på forskjellige sjukeheimar i kommunen.
 • Interessert i fagutvikling og kvalitetsarbeid.
 • Relevant erfaring er ønskjeleg.
 • Personlig egnaheit vektleggjast.
Vi tilbyr:
 • God lønnsavtale
 • Tverrfagleg samarbeid, triveleg arbeidsmiljø og dyktige kollegaer.
 • Pensjonsavtale
 • Moglegheit for ALIS avtale
 
Kontaktperson for stillingen :
Styrer ved Fjell sjukeheim,  Ruth Bakke
ruth.bakke@oygarden.kommune.no  Tlf 55097413
Kommuneoverlege, Stein-Inge Stigen
Stein.stigen@oygarden.kommune.no  Tlf 55097226
 
Benytt elektronisk søknadskjema
Ønsker ikkje å bli kontakta av bemanningsbyrå.
Søknadsfrist 12.02.2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
(Nye) Øygarden kommune
Fjell sjukeheim
Kontaktperson
Navn: Stein-Inge Stigen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 55 09 72 26
E-post: stein.stigen@oygarden.kommune.no
Arbeidssted
Øygarden kommune
Blombakkane 1
5354 STRAUME
Søk på stillingen