Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe på korttidsavdeling og være en del av et stort faglig nettverk av sykehjemsleger?


På Lønnås helsehus og rehabilitering søker vi etter en ny lege til vårt legeteam!


Vi har tre 100 % legestillinger som har ansvar for våre 66 pasienter, der 44 av pasientene er korttidspasienter og 22 er rehabiliteringspasienter. Det er derfor et godt faglig miljø innad på huset, men også i nettverket av sykehjemsleger i kommunen. Kommunen har en egen fagoverlege for sykehjem som tilbyr smågrupper en halv dag hver måned, internundervisning hver til hver andre uke samt oppfølging og veiledning. Her vil du være del av et stort faglig nettverk.

Pasienter som kommer på korttidsopphold kommer for rehabilitering og medisinsk oppfølging, som oftest rett fra sykehuset. Diagnosene varierer, men det er ofte komplekse sykdomsbilder. Vi tar imot pasienter fra 18 år og oppover, men hovedtyngden av pasienter er over 65 år.
Avdelingene er tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og lege. Ved å fokusere på spørsmålet: "Hva er viktig for deg?" legger vi vekt på at treningen sammenfaller med pasientens ønsker og mål. Som oftest er målsettingen å komme hjem etter endt opphold, og de fleste pasienter gjør det.

Da Lønnås for tiden er under rehabilitering vil institusjonen være delt mellom Dønski og Valler frem til vi kan flytte tilbake i nyoppussede lokaler på Lønnås, og du vil ha basen din på et av disse arbeidsstedene.

Lønnås Helsehus og rehabilitering ligger sentralt og landlig til i nærheten av Østerås, med kort vei til offentlig kommunikasjon fra både Bærum og Oslo.

Arbeidstid er på dagtid ukedager.

Arbeidssteder kan endre seg etter kommunens behov. Oppstart etter avtale!


Arbeidsoppgaver
 • Kartlegge, diagnostikk, klinisk oppfølging og behandling av pasienter
 • Delta i tverrfaglige møter, pårørendesamtaler og møter med andre samarbeidspartnere
 • Journalføring i henhold til lovverk
 • Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten
 • Bidra til godt samarbeidsklima mellom leger og faglig utvikling på tvers av avdelingene
 • Bidra og delta i internundervisning
 • Deltagelse i smågrupper
 • Veilede andre leger under spesialisering/LIS

Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon, HPR nr. registreres i CV
 • Dersom du ikke innehar spesialitet i allmennmedisin (eller annen relevant spesialitet), vil du måtte inngå avtale med kommunen om å gjennomføre spesialistutdannelse i allmennmedisin
 • Ønskelig med erfaring innen rehabilitering eller korttid
 • Vi prioriterer søkere med spesialitet i allmennmedisin eller ALIS som har fullført 2 år i allmennpraksis
 • Gode datakunnskaper med ferdigheter i elektronisk dokumentasjon (kjennskap til Profil verdsettes)
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarende-dokumentasjon på språkkompetanse, må da evt. legges ved søknaden
 • God formuleringsevne, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å følge lover og retningslinjer

Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide ansvarlig, nøyaktig og effektivt
 • Evne og ønske om å arbeide kunnskapsbasert
 • Interesse for geriatri og sykehjemsmedisin
Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr
 • Smågruppe som kan gi tellende timer til allmennmedisin videre- og etterutdanning eller til kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin
 • Faglig veiledning fra sykehjemsoverlege
 • Overlegepermisjon 4 mnd hvert 5. år dersom du er spesialist
 • ALIS-avtale med dekning av utgifter til kurs ifm spesialisering og veileder som er spesialist i allmennmedisin og jobber i sykehjem
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend
 
Gyldig politiattest iht helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelseSøkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Burmo
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 67506703
Navn: Inger-Johanne Seglen
Tittel: Fagoverlege sykehjem
Telefon: 45607347
Arbeidssted
Lønnås helsehus og rehabilitering
Lindelia 11
1338 SANDVIKA
Søk på stillingen