Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
DPS Follo er en del av AHUS sin spesialisthelsetjeneste og har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til befolkningen i Follo kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og
Nesodden. Vi er opptatt av de ansatte og et godt arbeidsmiljø hvor de ansattes kompetanse er vår største
ressurs. Vi er i tillegg resultatorientert der vår hovedfokus er gode pasientløp. DPS Follo består av døgnseksjon, allmennpoliklinisk seksjon, TIRE
(tidlig intervensjon og rehabilitering), akutt team, seksjon for gruppeterapi,
seksjon for spiseforstyrrelser og kontorfaglig seksjon.

Døgnseksjonen er samlokalisert i Vestveien med Akutt teamet og to døgnavdelinger for rus og psykiatri. Disse har egne overlegestillinger.

Ny jobb i Follo ?

Døgnseksjonen i DPS Follo søker overlege / psykiater til 100 % fast stilling  

Kandidater med kort tid igjen av spesialiseringen, er også aktuelle for stillingen

Døgnseksjonen har ca. 40 fagstillinger fordelt på 2 overleger, 1 LIS, 2 psykologspesialister, flere sykepleiere, vernepleiere, sosionom og
helsefagarbeidere. Det arbeides tett med Follo akutteam som vi er samlokalisert med, hvor det også er overlege og Lis tilknyttet, i tillegg Seksjon for spiseforstyrrelser med overlege. Seksjonen består av 18 senger fordelt på to enheter
hvor den ene primært behandler pasienter med psykoselidelser. Den andre enheten er en allmenn psykiatrisk seksjon. Pasientene er frivillig innlagt.  Hovedbehandlingen er miljøterapi i tillegg til medikamentell behandling, individualsamtaler med behandler og miljøpersonale og pårørende samtaler. Pasientene har ofte startet sin behandling ved akutt psykiatrisk avdeling og er i behov for innleggelse i en kortere periode før evt. poliklinisk behandling opprettes eller gjenopptas. Vi samarbeider også med Follo akutt team og vi tilbyr brukerstyrte senger.

Vi søker etter overlege med interesse for å jobbe med vår pasientgruppe, som trives med tverrfaglig samarbeid og som ønsker å bidra med å utvikle et allerede godt fagmiljø i seksjonen. Seksjonen består av personell med lang og god erfaring og engasjement for døgndrift.

Ved Follo DPS har vi 14 overlegestillinger, og det er ukentlige legemøter med fremlegg og undervisning der en kan treffe og bli kjent med andre legekolleger. Klinisk veiledning av LIS leger i seksjonen og av og til også medisinstudenter som hospiterer, må påregnes. 

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Overleger har det medisinske ansvar for seksjonens pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper, internt, samt med pårørende, kommunale helsetjenester og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Klinisk veiledning av LIS-leger
 • Undervisning og opplæring av medarbeidere
 • Mulighet for å inngå i bakvaktsordning i DPS/ARA
 • Deltakelse på inntaksmøte i DPS (ved behov)
 • Bistå andre seksjoner ved behov

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri, eller nesten ferdig spesialiseringsløp
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Vi vektlegger erfaring fra psykiatrisk døgnbehandling

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kolleger med bred kompetanse
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for etter- og videreutdanning
 • Internundervisning etter årlig opplæringsplan
 • Eksterne kompetansehevingskurs
 • Etter avtale er det mulighet for noe fleksibel arbeidstid
 • Ahus har et godt velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslaget har et stort og variert tilbud
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ragnhild Thorstensen Horn
Tittel: Overlege / Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 64850031 / 90518592
Navn: Hilde Medby
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95296292
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Follo seksjon Døgn
Vestveien 15
1400 Ski