Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig stilling for lege som ønsker spesialisering i medisinsk mikrobiologi, med oppstart etter avtale.

Avdelingen har to diagnostiske enheter, Enhet for bakteriologi og Enhet for infeksjonsimmunologi som p.t. inkluderer molekylærbiologisk diagnostikk. Vi utfører ca. 400 000 undersøkelser pr. år. og er omtrent 50 ansatte fordelt på leger, bioingeniører og annet teknisk personell, merkantilt personell og forsker. Avdelingen har 4 overlegestillinger i tillegg til LIS-stillingen som nå lyses ut. Vi er godkjent for å dekke et fullt utdanningsløp innen medisinsk mikrobiologi, med unntak av noen ukers hospitering ved et annet sykehus for enkeltdeler av faget. Det vil bli gitt grundig opplæring ved bruk av tydelige opplæringsplaner, se vår utdanningsplan.

Vi utfører mikrobiologisk diagnostikk for de tre sykehusene i Sørlandet sykehus HF og for rekvirenter i primærhelsetjenesten og annen helsetjeneste utenfor sykehus. Vi er en klinisk rettet mikrobiologisk avdeling som også fokuserer på fagutvikling. Medisinsk mikrobiologi er et fagområde i stor utvikling, spesielt med tanke på molekylærbiologi og teknologi/automasjon, og avdelingen har gode muligheter for faglig fordypning og ansvar for egne prosjekter. Avdelingen har nasjonal referansefunksjon for diagnostikk av Borrelia burgdorferi, og er aktive innen forskning på flåttbårne infeksjoner. Antibiotikaresistens er også et særskilt interesseområde. Vi har et nært samarbeid med Smittevernenheten, bl.a. ved at leger hos oss etter avtale har funksjoner i denne enheten. 

Arbeidssted er i all hovedsak i Kristiansand hvor avdelingen er lokalisert, men på sikt kan det bli aktuelt med enkelte dager ved sykehuset i Arendal og Flekkefjord. Arbeid foregår p.t. på dagtid, med planer om å innføre helgevakt. Det må derfor påregnes å gå inn i avdelingens vaktordning på noe sikt.

Vi ber alle søkere legge ved dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre laboratoriearbeid etter gjeldende prosedyrer.
 • Legeoppgaver i rutinediagnostikk, både bakteriologi og infeksjonsimmunologi
 • Samarbeid med klinikere og rådgivning om behandling, både i og utenfor sykehus
 • Forskningsinteresse og -ambisjoner er ønskelig. Det vil være mulighet for forskning, spesielt innenfor områdene flåttbårne sykdommer og resistens.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, "lagspiller"
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Faglig interessert. 
 • Fleksibel
 • Selvstendig
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, tverrfaglig miljø av høy kvalitet
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Bedriftsidrettslag med variert tilbud
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Sissel Francke
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 00 68 38
Navn: Ståle Tofteland
Tittel: Overlege og med. faglig rådgiver
Telefon: 38 07 35 04
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image