Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Nevroklinikken består av Avdeling for nevrokirurgi, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, samt Avdeling for sykepleietjenesten. Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi har 15 overlegestillinger og 12 leger i spesialisering innen nevrologi, samt 4 overlegestillinger og 2 leger i spesialisering innen klinisk nevrofysiologi. Nevrologisk sengepost har 19 senger, og det er høy poliklinisk aktivitet. Hovedforskningsområder er hodepine, bevegelsesforstyrrelser, demens og epilepsi med 30-50 nasjonale og internasjonale publikasjoner årlig. Nevroklinikken har for øvrig egen intensivavdeling, nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, delt landsfunksjon for dyp hjernestimulering ved bevegelsesforstyrrelser og eget nevrobiologisk laboratorium.

Ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi er det ledig fast overlegestilling fra 01.05.2023. Det kan også bli ledig et overlegevikariat fra 01.05.2023.

Norsk autorisasjon, attester fra tidligere arbeidsforhold, CV og publikasjonsliste vedlegges søknaden. Vennligst oppgi minst to referansepersoner.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i bakvaktsordning, som for tiden er 14-delt for overlegene.
 • Delta i alle avdelingens oppgaver.
 • Arbeidet vil omfatte nevrologisk utredning og behandling av både innlagte og polikliniske pasienter, med daglig supervisjon av LIS-leger.
 • Må om nødvendig delta i undervisning av medisinske studenter.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon.
 • Spesialist i nevrologi. Kandidater med kort tid igjen av spesialistutdanningen oppfordres også til å søke.
 • Stillingen ønskes besatt av en lege som kan dokumentere bred erfaring med nevrologisk diagnostikk og behandling, helst fra overlegenivå.
 • Eventuelle interesseområder eller erfaring med bestemte pasientgrupper må beskrives i søknaden.
 • Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på gode samarbeidsevner både interkollegialt og tverrfaglig på alle nivå i organisasjonen.
 • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Vi tilbyr

 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Christian Samsonsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 72 57 50 87
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevroklinikken, St. Olavs hospital
Edvard Griegs gate 8
7030 Trondheim
Søk på stillingen