Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Risør kommune har 6735 innbyggere og har varierende årskull fra 40 til 100 barn/unge i alderen nyfødte til 20 år. I helsestasjon- og skolehelsetjenesten jobber vi forebyggende, og i teamet vårt har vi erfarne helsesykepleiere, jordmor, lege, fysioterapeut, sekretær og kommunepsykolog. Vi jobber tverrfaglig for barn- og unges beste i kommunen sammen med 6 barnehager, 3 barneskoler, 1 ungdomsskole og 1 videregående skole, NAV med flyktningetjeneste og ung-team, psykisk helse, fastlegene, PPT, barnevern og 2. linjetjenestene. Risør kommune er BTI-kommune.

Nå trenger vi ny lege i helsestasjon- og skolehelsetjenesten i inntil 30 % fast stilling.

Det er for tiden også andre udekkede legeoppgaver i kommunen vår. Dersom det skulle være ønskelig, kan det være mulig å kombinere denne stillingen med andre kommunale legeoppgaver.

Stillingen er ledig fra 01.03.2023.

Arbeidsoppgaver
 • Legeoppgaver i helsestasjon for barn 0-5 år. Vi følger anbefalingene i veileder for helsestasjon og skolehelsetjeneste (H.dir)
 • Legeoppgaver i skolehelsetjenesten og evt. i helsestasjon for ungdom
 • Du vil samarbeide med helsesykepleiere og andre i «laget rundt barna og ungdommene» og i foreldresamarbeid
 • Være legeressursen inn i forebyggende helsearbeid med barn, unge og familier
 • Henvise til 2. linjetjenesten i noen saker
 • Ha dialog med fastlegene i enkeltsaker
 • Delta i ressursteam og lignende tverrfaglig arbeid ifht. enkeltbarn
 • Delta i regelmessige fagmøter i personalet
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Kompetanse fra arbeid med barn/unge er en fordel
 • Faglig trygg og må kunne jobbe selvstendig
 • Erfaring med og evne til å jobbe tverrfaglig
 • Tilfredsstillende datakunnskaper og godt norsk språk
 • Evne og lyst til å veilede andre
 • Personlig egnethet og relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Pålitelig
 • Positiv og løsningsorientert
 • Kreativ og åpen i møte med barn, ungdom og foreldre
 • Strukturert
 • Kan jobbe under press
Vi tilbyr
 • Engasjerte medarbeidere med lang erfaring 
 • Aktivt fagmiljø med fire nabokommuner øst i Agder
 • Veiledning i kollegafelleskap og av kommunepsykolog
 • Risør kommune har fokus på kompetanseheving
 • Lønn og andre vilkår etter gjeldende tariffavtaler og etter nærmere avtale
Annet
 • Politiattest må framlegges ved ansettelse 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Risør kommune
Kontaktpersoner
Navn: Inger Urfjell Asdal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 945 08 419 / +47 976 02 929
Navn: Bjørn Haugersveen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 911 31 590
Arbeidssted
Krags gate 48
4950 RISØR
Søk på stillingen