Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Dronningensgate legesenter i Kristiansand får en ledig hjemmel.
 • Legesenteret har pr i dag 3 godt etablerte hjemler.  
 • Hjemmelen har i dag et høyt listetak, men denne planlegges nedjustert i samarbeid med ny lege og senterets øvrige leger. 
Dronningensgate legesenter ligger midt i Kristiansand sentrum, og er lett tilgjengelig for publikum. Senteret er veldrevet , godt utstyrt og har stabile, kompetente helsesekretærer.
Vi tilbyr gode økonomiske betingelser som muliggjør fornuftig drift med gode inntektsmuligheter. 
 
Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin. Vi har egen LIS3 - koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet.

Vi søker ALIS tilskudd etter gjeldende satser hos helsedirektoratet til spesialiseringsløp i Allmennmedisin.
Pr i dag er beløpet 367 000 kr inkludert honorar til veileder (full stilling).

Kommunen tilbyr etableringstilskudd på 200 000 kroner i året i to år. Totalt 400 000 kroner.
Det gis en kommunal støtte på basistilskuddet på 330 kroner pr. pasient for fastlegelister med mer enn 800 pasienter.

Arbeidsoppgaver
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere.
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger.
 • Stillingen kan bli tillagt inntil 20% kommunal bistilling.
 • Stillingen inngår i legevaktsordningen til Kristiansand kommune. Det er for tiden ca 16 vakter pr. lege pr år.
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Må ha fullført alle krav til LIS1. Lege med midlertidig lisens kan ikke søke.
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Krav om politiattest.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesse for fagutvikling og  vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Trivelige arbeidsforhold 
 • God kollegial fraværsdekning
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS. 
Informasjon om søknad
 • Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret, før søknad sendes.
 • Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en 
Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Odd Geir Nygaard
Tittel: Lege, Dronningensgate legesenter
Telefon: 38079140
E-post: post@dronningensgatelegesenter.nhn.no
Navn: Øistein Wirak
Tittel: Lege, Dronningensgate legesenter
Telefon: 38079140
E-post: post@dronningensgatelegesenter.nhn.no
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Dronningens gate 4
4610 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen