Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig en fast overlegestilling og ett års vikariat som overlege, kardiologisk avdeling, klinisk seksjon.

Vi har også ledig ett års vikariat som overlege/LIS III i avdeling for intervensjonskardiologi. (opplæring i intervensjonskardiologi) og ett års vikariat som LIS III i klinisk seksjon.

Oppstart etter avtale

Spesifiser i søknad hvilken stilling du søker på

Ved intern ansettelse kan vikariat bli ledig.

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssyhus tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsforløpet i kardiologi. Spesialistutdanningen vil foregå i kardiologisk avdeling, ved Stavanger Unversitetssykehus. Stavanger Universitetssykehus vil sammen med samarbeidende sykehus i regionen sørge for at utdanningskandidater får utført nødvendig tjeneste/prosedyrer til spesialiteten. Det tas forbehold om endring i slike krav i løpet av tjenesteperioden.

Underveis i forløpet vil det bli gjennomført evaluering og veiledning. Stillingene inngår i vaktordning.

Ved godkjent spesialitet vil LIS III -stilling konverteres til legespesialist. 

Avdelingen dekker behovet for primær PCI for dette området, deler av Hordaland og Agder som grenser til Rogaland (ca. 500 000). Den som ansettes må påregne å delta i gjeldende overlege vaktordning i kardiologi. Tjeneste ved satelittpoliklinikk eller hos samarbeidspartnere kan tilpliktes stillingen.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver i disse stillingene kan inkludere:
 • Postarbeid ved kardiologiske poster, inkludert medisinsk intensiv overvåkning, tilsyn av kardiologiske pasienter ved andre enheter på sykehuset, tjeneste ved kardiologisk poliklinikk ved sykehuset og ved satelittpoliklinikker
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Klinisk arbeid primært i intervensjonsavdelingen, dagpost og poliklinikk (LIS III vikariat)
 • Arbeid i tverrfaglige team
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Bidra til utarbeidelse og oppdateringer av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Undervisningsoppgaver
 • Kvalitetsarbeid
 • Forbedringsarbeid
 • Deltakelse i vaktarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må være godkjent spesialist i kardiologi i Norge, eller nær ferdig spesialist i kardiologi
 • Norsk autorisasjon
 • Relevant klinisk erfaring blir vektlagt. For søkere som ønsker å satse på intervensjonskardiologi utdannelse er det ønskelig med gode basis kardiologi ferdigheter
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk  og som ikke har fullfært norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker overleger som er engasjert i arbeidet
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kan arbeide selvstendig
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø
 • God faglig vurderingsevne, målrettet og strukturert arbeid
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp tildelte oppgaver
 • Trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende tariff
 • En interessant og trivelig arbeidsplas med høyt faglig nivå 
 • Rom for faglig og personlig utvikling
 • Sykehuset prioriterer forskning og det er stor forskningsaktivitet i avdelingen
 • En viktig og interessant jobb i norsk helsevesen
 • God pensjon- og forsikringsordning

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Camilla Normand
Tittel: Avd.sjef
Telefon: 92423344
Navn: Alf Inge larsen
Tittel: seksjonsoverlege, avdeling for kardiologisk intervensjon 2N
Telefon: 95889896
Arbeidssted
Mottaksklinikken / kardiologisk avdeling / kardiologiske leger, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image