Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Institutt for kreftgenetikk og informatikk (IKI) utfører avansert kreftcytogenetisk diagnostikk av neoplasispesifikke genomavvik i kreftceller, i tillegg til å forske innen biomedisin med fokus på å anvende informatikk for å oppnå ny kunnskap som kan bidra til bedre pasientbehandling. Instituttet utvikler og etablerer nye metoder innen kreftdiagnostikk og -prognostikk, og forskningen ligger i krysningspunktet mellom avansert teknologi og medisinsk-genetiske analyser. Instituttet består av tre seksjoner, og det er Seksjon for kreftcytogenetikk som søker etter en lege, fortrinnsvis med spesialisering innen medisinsk genetikk, men også onkologi, hematologi og patologi kan være aktuelt.

Den diagnostiske delen av seksjonen er inndelt i to laboratorier, hvorav det ene arbeider med krefthematologi, hovedsakelig leukemier og lymfomer, mens det andre arbeider med solide svulster, for det meste sarkomer. Som lege vil du arbeide innen begge fagfeltene. Metodene som benyttes i diagnostikken er G-båndsanalyse for karyotypering, fluorescerende in situ hybridisering (FISH) og array comparativ genomic hybridisering (aCGH). Det utføres årlig omtrent 11 000 analyser totalt ved seksjonen, både G-bånds og FISH-baserte analyser, og vi mottar prøver fra hele landet. Per dags dato arbeider det en overlege og en LIS-lege fast ved seksjonen, og det er nå ledig en fast, 100 % overlegestilling. Det er tilknyttet 16 spesialingeniører til den diagnostiske delen. I tillegg har seksjonen en egen forskningsgruppe som jobber tett opp imot den diagnostiske virksomheten.  

Arbeidsoppgaver
 • Tolkning av ervervede genomforandringer i kreftceller, særlig kromosomforandringer
 • Kommunikasjon med rekvirerende kolleger av analyseresultater og deres kliniske betydning
 • Vurdering av rekvisisjoner med tanke på indikasjon og relevant diagnostikk
 • Oppfølging av nasjonale og internasjonale retningslinjer for genetisk diagnostikk av neoplasier
Kvalifikasjoner
 • Fortrinnsvis spesialist i medisinsk genetikk, men kandidater med spesialisering innen onkologi, hematologi og patologi er også velkomne til å søke
 • Søkere som er i avslutning av sin LIS utdanning innen en av de ovennevnte spesialiseringene vil bli vurdert
 • Spesialist med norsk autorisasjon (evt nært forestående)
 • Erfaring innen forskning er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinaviske språk
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Ansvarsbevisst, pålitelig og strukturert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Engasjement for fagfeltet/pasientgruppen
Vi tilbyr
 • Grundig opplæring innen fagfeltet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Spennende arbeid innen et fagfelt i stadig utvikling
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Håvard Emil Greger Danielsen
Tittel: Instituttleder
Telefon: 906 08 723
E-post: hdaniels@labmed.uio.no
Navn: Francesca Micci
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22 78 23 60
E-post: fmi@ous-hf.no
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4601695402
Arbeidssted
Ullernchauseen 64
0379 Oslo
Søk på stillingen