Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel St. Hanshaugen har en ledig fastlegehjemmel, for tiden knyttet til Stensparken medisinske senter, Thereses gate 35B, 0354 Oslo.

Stensparken medisinske senter er et veldrevet, tverrfaglig fastlegekontor med totalt 5 fastlegehjemler, med erfarne allmennleger. Legesenteret har erfarne medarbeidere og godt utstyrt laboratorium. Legesenteret benytter CGM journalsystem.

Den utlyste hjemmelen har per i dag har et listetak på 1400 pasienter. Nærmere informasjon om legesenteret og betingelser fås ved henvendelse til Ruth Elin Dalen på telefon 481 01 075.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlege i uselektert praksis
  • Nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester
  • Fastleger kan iht. Rammeavtalen pålegges offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke
  • Fastleger må iht. fastlegeforskriftens § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk
Kvalifikasjoner
Erfaren allmennlege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, ev. godt påbegynt spesialisering og / eller lang erfaring fra uselektert praksis

Personlige egenskaper
  • Det legges vekt på personlig egnethet, som evne til samarbeid og gode koordinerings- og kommunikasjonsevner
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning
  • Det stilles krav til politiattest
Vi tilbyr
  • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskriften.
  • Godt samarbeid mellom fastleger og bydel
  • ALIS-avtale for Lege i Spesialisering i Allmennmedisin, som blant annet inkluderer refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og praksiskompensasjon for utdanningsaktiviteter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kristine Tronhus Olsen
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 21802180
E-post: annekristinetronhus.olsen@bsh.oslo.kommune.no
Navn: Ingunn Cecilie Haakerud
Telefon: 21802180
Arbeidssted
Thereses gate 35B
0354 OSLO
Søk på stillingen