Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede?
Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag HF ved Sykehuset Namsos har ledig  vikariat for lege før LIS1 som ønsker å få erfaring med å jobbe innenfor fagfeltet  nevrologi og slag.
Tiltredelse etter avtale.
Avdelingen er gjennomgående organisert med virksomhet på begge sykehus, og har ansvar for å yte spesialisert helsetjeneste til 140.000 innbyggere fra sykehusene Levanger og Namsos.
På sykehuset Namsos er det en generell nevrologiske sengepost med 5 senger og slag sengepost med 4 senger. Her behandles nevrologiske og slag pasienter med behov for akuttinnleggelse, samt elektive pasienter med behov for nevrologisk utredning/behandling. 
Ved begge sykehus drives en nevrologisk poliklinikk som dekker hele spekteret av nevrologiske sykdommer. Poliklinikkene har fullt utstyrte nevrofysiologiske laboratorier med elektronisk kommunikasjon mellom sykehusene. Ved begge poliklinikkene er det sykepleiere med spesialutdanning i nevrologi og nødvendig støttepersonell.
 
Det er per i dag 7 stillinger for nevrolog og 6 stillinger for leger i spesialisering ved sykehuset Namsos. Ved sykehuset Levanger er det 2,5 stilling for nevrolog. I tillegg 1 stilling for nevrofysiolog som server begge sykehus og logoped som server Sykehuset Namsos. Avdelingen har tett tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut og fagutviklingssykepleiere. For øvrig er det stor nærhet til andre fag og spesialiteter.

 LIS-legene går inn i ordinær vakt med nevrolog som bakvakt, og vil rotere mellom nevrologisk sengepost, poliklinikk, og slagenhet. Per dags dato går LIS i 24 timers vakt med hvilende hjemmevakt etter klokken 17.30 på hverdag.
For mer informasjon om vår spesialistutdanning gå inn på; Spesialisering i nevrologi ved Sykehuset Namsos - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)Spesialisering 
Vi er en del av NTNU LINK som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU. 
Avdelingen har høyt fokus på kvalitet og standardiserte pasientforløp. Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis, og avdelingen driver med forskning og studievirksomhet. 
Tentativ plan for gjennomføring av det enkelte utdanningsløp utarbeides ved tiltredelse av stillingen.

Ytterligere informasjon om sykehuset www.hnt.no og regionen www.namsos.kommune.no; www.visitnamdalen.com; www.trondelag.com

Arbeidsoppgaver

Vurdering og behandling av pasienter inneliggende på nevrologi og slag. 
Tilsyn på andre avdelinger med tett supervisjon av en erfaren LIS3 eller overlege.
Poliklinikk kan være aktuelt under tett veiledning av overlege.
Mulighet for vaktarbeid
Lege på sengepost kan bli involvert i studentveiledning NTNU LINK.

Lege med lisens skal foruten å være på sengepost ha tjeneste på slagenhet, og delta i trombolyse.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner med egen og andre profesjonsgrupper, pasienter og pårørende
Faglig engasjert, iniativrik med evne til å lede seg selv i arbeidet.
Evne til å jobbe systematisk og ta ansvar
God vurderingsevne i forhold til egne faglige begrensninger

Det legges stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere i en avdeling med et godt og sosialt arbeidsmiljø
Et godt læringsmiljø med høy faglig kompetanse med fokus på undervisning og forskning
Gode mulighet for faglig og personlig utvikling
Nært og godt samarbeid med flinke kollegaer i andre avdelinger/ klinikker
Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Stephan Schuler
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74215532
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologi, Klinikk for medisin og nevrologi, Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF
Hvikvegen 8
7800 NAMSOS
Søk på stillingen