Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kongsvinger kommune drifter 3 sykehjem og 2 heldøgns omsorgsboliger (HDO). Hovedmålet er å tilrettelegge tjenester for svært syke og pleietrengende personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet.

Roverudhjemmet har 55 plasser fordelt på fagteamene somatikk, demens, og korttids/KAD. Langelandhjemmet har 72 plasser fordelt på fagteamene somatikk, palliasjon, demens og psykiatri. Skyrud Demenssenter har 30 plasser for personer med demens.  Austmarka HDO og Holt HDO har til sammen 63 plasser. Sykehjemslegen vil inngå i et team med 3 sykehjemsleger og vil ha kommuneoverlegen som veileder.

Sykehjemsmedisin er i endring, pasientene har et sammensatt sykdombilde og lever lenger med sine helseutfordringer. Pårørende involvere seg i økende grad. Sykehjemsarbeid innebærer å behandle og følge opp pasienter i et tverrfaglig miljø med øvrig helsepersonell. 

Vi søker deg som som har interesse for sykehjemsmedisin og som ønsker å være en pådriver i utviklingen av vår pasientbehandling. 

Arbeidsoppgaver
 • Ha et overordnet ansvar for å sikre legetjenester av god kvalitet i sykehjem og HDO.
 • Undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
 • Samtaler med pasienter og pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Legemiddelgjennomgang
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenester og andre helseinstitusjoner
 • Internundervisning og veiledning
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste L1 og L2
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B
Personlige egenskaper
 • Interesse for sykehjemsmedisin og fagutvikling
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode evner til å skape samhandling og tillit ovenfor brukere, ansatte og samarbeidspartnere
 • Gode evner til helhetstenkning  
Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Varierte oppgaver og mulighet for utvikling
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner i henhold til kommunens lønnspolitikk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Annet
 • Utvidet politiattest må framlegges før tiltredelse
 • Må kunne disponere egen bil i tjenesten mot kjøregodtgjørelse etter kommunens reglement
 • Tiltredelse etter avtale
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Kongsvinger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sissel Sætherskar
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 971 04 458
E-post: sissel.saetherskar@kongsvinger.kommune.no
Navn: Camilla Kvalø Smedtorp
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 950 54 041
E-post: Camilla.Kvalo.Smedtorp@kongsvinger.kommune.no
Arbeidssted
John Ruuds veg 5
2216 ROVERUD
Søk på stillingen