Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vikariatene er aktuelle for deg som 

 • er i gang med spesialiseringen i Kvinnesykdommer og fødselshjelp
 • ved intern tilsetting/nyoppstått behov kan kortere vikariater oppstå  - aktuelt for deg som nå fullfører LIS1 og er motivert for spesialiteten.
 • Søker må ha:
  Norsk autorisasjon
  LIS ved avd. Kvinneklinikken SUS prioriteres etter kompetanse.
  Godt faglig teoretisk grunnlag.
  Gode ref. fra andre arbeidsforhold. 

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • LIS - lege - spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer eller dekke læringsmål i allmenmedisin
 • Arbeid under supervisjon på sengepost, poliklinikk, operasjonsstue og fødeavdeling

Kvalifikasjoner

 • Må ha norsk autorisasjon.
 • Godt faglig teoretisk grunnlag.
 • Gjennomført LIS1, gode ref. fra andre arbeidsforhold. 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergens-testen, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  

Personlige egenskaper

 • Er en god kollega
 • Jobber godt i team
 • Bidrar med dine ideer til et godt arbeidsmiljø og gode pasientforløp
 • Effektiv og lærenem
 • Trives med vakt og høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • Veiledning tilpasset ditt utdanningsløp.
 • Introduksjonsprogram og oppfølging
 • Pasientgrunnlaget er stort innen obstetrikk, generell gynekologi og gynekologisk cancer.
 • Aktivt forskningsmiljø.
 • Firesjiktet vaktsystem: Tilstedevakt: sjikt 1 yngre LIS, sjikt 2 erfaren LIS , sjikt 3 overlege, sjikt 4 senior overlege i bakvakt. Vikaren inngår i sjikt 1eller 2.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Astrid Louise Betten Rygh
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 94 63
Arbeidssted
Kvinne- og barneklinikken / kvinneklinikken leger, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image