Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Inderøy kommune lyser ut 100% fastlegestilling ved Inderøy legesenter. Fastlegelisten har et listetak på 400 pasienter og det er per i dag 2,5 kontordag per uke fordelt på   2 dager/3 dager annenhver uke. I stillingen er det satt av en kontordag i uka som flyktninglege på Inderøy helsestasjon. Kommunen vil på sikt vurdere avvikling av flyktningelegefunksjonen dersom flyktningesituasjonen endrer seg. Stillingen vil da gå over til en ren fastlegestilling. Endring i listestørrelse skjer i dialog med kommunen.

Bakgrunnen for utlysningen er at nåværende fastlege har sluttet i stillingen. Den som søker kan velge fastlønnet stilling eller hjemmel som selvstendig næringsdrivende lege. Det er også mulig å tilsettes i vikariat om det er ønskelig.
 
Inderøy legesenter
Inderøy legesenter er et forholdsvis nytt legesenter lokalisert i Straumen sentrum. Legesenteret har 8 fastleger og LIS1-lege.
6 av fastlegene er kommunalt ansatt og 2 er selvstendig næringsdrivende. Senteret er et veldrevet legesenter med dyktige legekollegaer, hvor fire er spesialister i allmennmedisin og har jobbet ved senteret i mange år. Legekontoret har også fire erfarne og dyktige helsesekretærer. Senteret bruker journalsystemet CGM Allmenn. Pasientsky benyttes til timebok og pasientdialog.
Legesenteret har daglegevaktfunksjon alle hverdager.
 
Innherred interkommunale legevakt 
Inderøy kommune samarbeider med Frosta, Levanger og Verdal om legevakt på kveld, natt, helg og høytidsdager. Innherred interkommunale legevakt er en velfungerende legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er vaktbelastningen på 2-3 vakter pr. måned. Legevakten er lokalisert i nye lokaler ved sykehuset Levanger og Levanger sin ambulansebase.

Arbeidsoppgaver
 • Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskriften med uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Deltagelse i interkommunal legevakt i moderne lokaler ved Levanger sykehus
 • Kommunal bistilling flyktningelege ved Inderøy helsestasjon
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/Lis1
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering i allmennmedisin eller ønske om spesialiseringsløp i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Vi tilbyr
 • Tilrettelegging for gjennomføring av LIS3 i allmennmedisin gjennom ALIS ordningen
 • Stimulerende og støttende kommunalt fagmiljø ihht. kommunens motto "best i lag"
 • Tillitsbasert ledelse og fleksibilitet
 • Dekning av kostnader til utdanning som kursdager, veiledningsaktivitet
 • For selvstendig næringsdrivende gir kommunen et driftstilskudd på 50% av basistilskuddet tilhørende pasientlista
 • Spennende og godt fagmiljø
 • Veldrevet legesenter med gode kolleger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Inderøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kjetil Sørdal Klungre
Tittel: Enhetsleder legetjenesten
Telefon: 45617064
E-post: Kjetil.Sordal.Klungre@inderoy.kommune.no
Navn: Guri K. Falch
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 93855594
Arbeidssted
Vennalivegen 6
7670 INDERØY
Søk på stillingen