Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for akutt- og mottaksmedisin søker etter 2 LIS leger i fast 100% stilling - vi utvider fra 4 til 6 leger.

Avdeling for akutt- og mottaksmedisin har ambisjon om å inneha et ledende og framtidsrettet læringsmiljø i den akuttmedisinske kjeden. Fokuset er rettet mot høyt faglig nivå, tjenesteutvikling, forskning og samhandling til det beste for pasientene. Akuttmottaket i Skien ivaretar omtrent 26000 pasienter årlig og kan tilby stor bredde av øyeblikkelig hjelp tilstander innenfor de fleste fagområder. Et sentralt område i spesialiteten er triagering (hastegradsbestemmelse) og kvalitetssikring av videre behandlingsforløp. 

AMM legene bidrar i mottak og vurdering av pasienter på tvers av fagfelt og hastegrad. LIS får sentrale roller i å bistå LIS1 samtidig som de ivaretar egen utdanning.
AMM legene er sentrale i all
simulering som gjennomføres ukentlig i akuttmottaket. Det simuleres hjertestans, medisinske team,
traumeteam, trombolyse og dårlige barn.

Tjenesten gjennom spesialistløpet vil primært foregå i akuttmottaket, observasjonsenheten Ak24 og akuttpoliklinikken. I tillegg vil LIS hospitere og har rotasjon ved ulike fagområder innen eget helseforetak for å oppnå alle læringsmål innen del 2 og del 3 i henhold til utdanningsplan.

Leger i akutt- og mottaksmedisin er administrativt og faglig underlagt medisinsk klinikk.

Akuttlegene bidrar også i triagering og initial vurdering av pasienter med problemstillinger fra andre fagområder enn indremedisin. Sykehuset Telemark er et allsidig sykehus som tilbyr spesialistutdanning i de fleste spesialiteter, og  kan tilby komplett utdanning i AMM. 

Oppstart etter avtale!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyrå eller andre annonsører. 

Arbeidsoppgaver

 • Initial klinisk vurdering, prioritering og behandling.
 • Pasientlogistikk og flyt internt i akuttmottaket og mot øvrige kliniske enheter.
 • Ansvar for pasienter med ikke-kirurgiske problemstillinger på observasjonspost/ AK24.
 • Klinisk støtte, supervisjon og veiledning av Lis 1 leger i utdanning.
 • Deltagelse i tverrfaglige team.
 • Rådgivning og veiledning av primærhelsetjenesten i akutte problemstillinger.
 • Deltagelse i vaktarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege og gjennomgått Lis1.
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Erfaring innen AMM eller Indremedisin vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kunne jobbe selvstendig.
 • Meget gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og andre ansatte.
 • God evne til å gi og motta tilbakemeldinger.
 • Har evne til å jobbe med høyt tempo og er vant til å prioritere arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Trives godt med å jobbe tverrfaglig i team.
 • Har evne til å jobbe med høyt tempo og er vant til å prioritere arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • Komplett utdanning i AMM.
 • Personlig utvikling, mulighet for å være med på å skape noe nytt.
 • En perfekt arbeidsplass for deg som trives i et hektisk miljø med bredt spekter av oppgaver i et høyt godt faglig, og ikke minst kollegialt miljø.
 • Gode pensjons-, og låne-, forsikringsvilkår, se KLP.no

https://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/LIS-utdanningsplaner/Akutt-mottaksmedisin-LIS-utdanningsplan.pdf

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Grethe Line Syvertsen
Tittel: Overlege akutt og mottaksmedisin
Telefon: 95210038
Navn: Nina Ruud
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 35004449
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 Skien
Søk på stillingen