Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du lyst å jobbe i et levende, engasjert og godt sosialt miljø? Vi har ledig en fast stilling som overlege ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk A. 

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 28 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 32 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster en i Larvik og en i Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester og en seksjon for fellesfunksjoner- og tjenesteutvikling. 

Allmennpsykiatrisk poliklinikk A er en velfungerende allmennpoliklinikk med et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi holder til i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske problemstillinger, men har i tillegg spesialkompetanse på angstlidelser og ADHD. 

Angstteamet tilbyr 4-dagersbehandling av OCD, panikklidelse og sosial fobi. Det tilbys også e-mestring, gruppe- og individualterapi. Utredningen er systematisk og tidseffektiv, og all behandling som tilbys er kunnskapsbasert og evalueres jevnlig innenfor pakkeforløpsfrister.

Utredningen i ADHD teamet er systematisk og rask og ligger normalt godt innenfor pakkeforløpsfristene. I tillegg til medikamentell behandling, tilbyr vi to-timers psykoedukasjonskurs og manualbasert gruppebehandling for ADHD (Mestre din ADHD og Unified Protocol).

Teamene holder høyt faglig nivå og har et svært godt samarbeidsklima. Vi tilstreber et godt samarbeid med den øvrige spesialhelsetjenesten og våre kommunale samarbeidspartnere.

Tiltredelse 01.05.23 eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykiske plager
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling og annet organisatorisk arbeid
 • Bidra i internundervisning og generelt i utviklingsarbeid av seksjonen
 • Veiledning av leger i spesialiseringsforløp
 • Spesialistspesifikke oppgaver som rådgiving/spesialistmedvirkning i behandlingsforløp/pakkeforløp med ikke-spesialister, bistand ved henvisninger/innleggelser av pasienter til døgnavdelinger
 • Andre arbeidsoppgaver utover dette kan også tilkomme
 • Ved behov, inngå i bakvaktsordning 
 • Bistand opp mot andre seksjoner ved DPS'et.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri. Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men leger i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning oppfordres også til å søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen og for spesialisthelsetjeneste mandatet
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • God kjennskap til psykisk helsevernlov og tvungent psykisk helsevern
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling 
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo 
 • Å være ansvarsbevisst, faglig oppdatert og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen 
 • Å trives med teamarbeid og samarbeid er avgjørende
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • Et kjent godt arbeidsmiljø
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS og i DPSets egen undervisning 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41306568
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93439871
Navn: Livia-Mihaela Taran
Tittel: Overlege/Seksjonsleder
Telefon: 48510946
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Allmennpsykiatrisk poliklinikk A, Sykehuset i Vestfold HF
Brydedamveien 16
3216 Sandefjord