Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har siste år rekruttert flere fastleger. Nå mangler vi å få med deg på laget!

Kragerø kommune ønsker å være et godt sted å etablere seg som fastlege. Vi vet at du som lege er svært attraktiv for tiden, og at det er mange som ønsker å få deg med på laget. Vi mener likevel at vi kan tilby noe som gjør at du bør vurdere å søke til Kragerø kommune, enten du er nyutdannet, i spesialistløp eller allerede spesialist i allmennmedisin.

Vi er i etableringsfasen av et nytt kommunalt legesenter. Noen av fastlegene ønsker å gå ned i listelengde, og det er behov for lege til andre kommunale legeoppgaver. Vi har derfor behov for flere fastleger for å møte befolkningens behov for legetjenester. Til sammen vil legesenteret bestå av syv fastleger samt helsesekretærer og annet hjelpepersonell. Kommunen vil stå som arbeidsgiver og den daglige driften på legekontoret. Listelengden til den nye hjemmelen avgjøres i samarbeid med den som tiltrer i stillingen.

Vi tilbyr ikke bare jobb i en attraktiv by med fantastiske turmuligheter og en vakker skjærgård. Vi ønsker også å gi deg en god start som fastlege!

Dette innebærer at du:
• Blir en del av et godt, faglig fellesskap, med oppfølging fra kommunen.
• Kan velge om du vil ha fast ansettelse (fastlønn), eller om du vil være selvstendig næringsdrivende.
Som selvstendig næringsdrivende vil du få en 0-avtale med kommunen.
• Får tilbud om kurs og seminarer som gjør deg godt rustet til jobben.
• Du har god mulighet til kommunale oppgaver dersom du ønsker det, herunder også kommunal legevakt.

Kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som lege.
• Godkjent LIS1- tjeneste.
• Spesialisering i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller ønske om spesialisering (ALIS-løpet).
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
• Det er krav om å kunne fremlegge politiattest.

Personlige egenskaper
• Du har gode samarbeidsevner, og stor vilje til å bidra til et godt samarbeid på legesenteret, samt med andre deler av helse- og omsorgstjenesten.
• Du tar din del av ansvaret for kollegial drift av legesenteret.
• Du har en genuin interesse for mennesker og deres helse- og livssituasjon.
• Interesse for primærhelsetjenesten og allmennmedisin.
• God arbeidskapasitet.

Vi tilbyr
• Trygt og åpent arbeidsmiljø, med fokus på trivsel og utvikling av tjenestene.
• Inkluderende og sterkt fagmiljø.
• Erfarne og dyktige helsesekretærer/hjelpersonell.
• Trivelige sjønære lokaler.
• Tilrettelegging av ALIS- løp og kurs/ veiledning med hensyn til næringsdrift ved behov.

Søknad fremmes elektroniske via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kragerø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Brynhild Braut
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 41672313
E-post: brynhild.braut@kragero.kommune.no
Navn: Merete Kimestad
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: +47 91678065
E-post: merete.kimestad@kragero.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gamle Kragerøvei 30 og 32
3770 KRAGERØ