Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ulstein kommune søkjer ny kommuneoverlege.
Legetenesta ligg under helse og omsorg, og kommunalsjef for helse og omsorg er næraste overordna for kommuneoverlegen.
Vi har godt samarbeid mellom helse og oppvekst  i Ulstein, der heilskapleg innsatstrapp  vert satsa på.
Vi har god legedekning/ veldrive privat legesenter med ti fastlegar som er næringsdrivande og to LIS1.
Førsteplass på kommunebarometeret 2022 syner at vi driv godt, og ungdata viser at ungdomane i kommuna trivast.
Det er utarbeida heilt fersk legeplan som ein kan lese her.

Arbeidsoppgåver
 • Leiar for legetenesta i kommunen med fag, økonomi og personalansvar
 • Oppgåver som etter lovverket ligg til kommuneoverlegen
 • Medisinskfagleg rådgjeving
 • Ansvar for samfunnsmedisinske funksjonar
 • Overordna ansvar for smittevern
 • Folkehelse og miljøretta helsevern
 • Deltaking i kriseleiing
 • Deltaking i helsefellesskapet
 • Andre oppgåver kan verte lagt til
Kvalifikasjonar
 • Offentleg godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Leiarkompetanse og erfaring som leiar kan vere nyttig
 • Spesialistutdanning i samfunnsmedisin vert vektlagt eller ynskje om å starte spesialisering
 • Allmenmedisinsk erfaring ev. spesialitet i allmenmedisin og anna medisinsk erfaring/utdanning vert og vektlag
 • Førarkort klasse B
Personlege eigenskapar
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Analytisk og evne til å tenke heilskapleg
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Utviklingsorientert og innovativ
Vi tilbyr
 • Spennande utviklingsoppgåver i eit godt og tverrfagleg fagmiljø.
 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Høve til vidare fagleg utvikling innan leiing og samfunnsmedisin
 • Deltaking i etablert nettverk for kommuneoverlegar på Søre Sunnmøre
 •  Lønn etter avtale
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
 • God pensjon- og forsikringsordning i KLP
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ulstein kommune
Kontaktperson
Navn: Marit Botnen
Tittel: Kommunalsjef helse og omsorg
Telefon: 90841932
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ulstein helsestasjon
Reiten 20
6065 ULSTEINVIK