Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk avdeling, Elverum er lokalsykehus for en befolkning på 61.000. Avdelingen er seksjonert i hjerte-, lunge-, gastro- og nyreseksjon med dialyseenhet. Det er muligheter for B-grentjeneste innenfor kardiologi, lungemedisin og nefrologi. Slagenhet er inkludert i avdelingen. Avdelingen dekker hele Hedmark innenfor nefrologi, spesiell lungemedisin og implantasjon av pacemakere. Vi har 3-sjiktet vaktordning med for tiden 9-delt tilstedevakt for LIS, bak turnuslege.

Medisinsk avdeling har følgende stilling ledig: 

Lege i spesialisering 2, 100 % vikariat fra 01.03.2023 i 6 måneder, med mulighet for forlengelse. Tidligere/senere tiltredelse kan avtales.  

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene består av utredning og behandling av pasienter med alle typer indremedisinske problemstillinger både på sengepost og ved medisinsk poliklinikk. LIS2/3 går i 9-delt sekundærvakt med aktiv tjeneste hele døgnet fordelt på dagvakt og nattevakt. LIS 1 i primærvakt og overlege i tertiærvakt + nyrevakt med passiv tid på kveld/natt.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter.
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt.
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Søkere forutsettes å ha fullført LIS1-tjeneste

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.
 • Dersom det som følge av ansettelse skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger. Gruppe 1 sykehus kan da avvike.
 • Egen erklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.

Vi tilbyr

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anders Meyer-Nilsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 62 43 85 92
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kirkevegen 31
2409 Elverum