Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Legetjenesten i Kvæfjord består pr. i dag av 4 fastlegehjemler og LlS1 samt støttefunksjoner. Legekontoret er drevet av kommunen. Kvæfjord kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med Harstad og Lødingen utenom kontortid. Kommunen har ordning med kollegial fraværsdekning. Legekontoret benytter SystemX, og er tilknyttet Norsk Helsenett. Vi har tatt i bruk elektronisk meldingsutveksling med øvrige
enheter i helse - og omsorgsavdelingen.
Vi lyser nå ut stilling som fastlegevikar for perioden fra snarest og gjeldende  ut 2023 med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedfunksjoner:
 • Vikar for fastlege med liste på maks 750 pasienter
 • Øyeblikkelig hjelp dagtid
 • 24-delt interkommunal legevakt i samarbeid med Harstad og Lødingen fra kl 15.30
 • Mulighet for offentlig helsearbeid inntil 7,5 timer per uke
Kvalifikasjonskrav
 • Autorisert lege i Norge som behersker flytende norsk både muntlig og skriftlig
 • Rett til refusjon fra Helfo
 • Relevant arbeidserfaring
 • Det vil bli lagt vekt på erfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • List opp kvalifikasjonskrav og eventuelt ønskede personlige egenskaper
Vi tilbyr
 • Fastlegene velger selv om de vil være kommunalt ansatte, eller inngå individuell fastlegeavtale som næringsdrivende
 • Tilrettelegging for spesialiseringsløp i allmennmedisin
 • Godt og bredt kollegialt miljø.
 • Jevnlige internundervisninger for faglig oppdatering
 • Varierte oppgaver
 • Erfarne medhjelpere
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Dekning av flyttegodtgjørelse etter reglement
Som kommunalt ansatt skjer tilsetting ellers på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. En tilsetting vil gjøres betinget ved at det leveres utfylt skjema for MRSA, samt tilfredsstillende politiattest ihht. Lov om helsepersonell §20A. Dette må framlegges før tiltredelse. Vi ber om at det leveres CV, og personlig søknadsbrev på minimum 1/2 A4—side samt tre referanser av nyere dato ved søknaden.

Spørsmål om stillingen
Nærmere opplysninger ved fung. kommuneoverlege Sidsel Mordt  Andreassen og enhetsleder helsehuset Sølvi Nordgård. Begge på tlf: 77 02 34 00
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kvæfjord kommune
Legetjenesten i Kvæfjord
Arbeidssted
Kveldrovegen 2
9475 BORKENES