Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Fast stilling for overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Avdelingen vår har ledige stillinger som overlege. Vi trenger å styrke vår overlegegruppe med både gynekologisk kompetanse og obstetrisk kompetanse.

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som ønsker å styrke overlegegruppen hos oss med din kompetanse og motivasjon for god pasientbehandling. Har du god arbeidskapasitet, liker en uforutsigbar hverdag med pasientbehandling innenfor fødselsomsorg og kvinnehelse, bør du søke på stillingen hos oss. Vi har ledig 2 faste overlegestillinger, men ved intern rekruttering kan det i tillegg bli ledig vikariat ut året.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Om oss: Avdeling for gynekologi og fødselshjelp har funksjon som kvinneklinikk i Vestre Viken helseforetak. Vi har ansvar for risikogravide for hele nedslagsfeltet i VVHF, ca. 500.000 innbyggere. Dette innebærer at vi tar imot premature fødsler fra uke 28, og har ansvar for gravide kvinner med risikosvangerskap og komorbiditet. Over år har fødebarselavdelingen hatt et godt arbeidsmiljø med team sammensatt av leger, jordmødre, barnepleiere og helsesekretærer.

Gynekologisk seksjon har lokalsykehusoppgaver, og tilbyr et bredt spektrum av utredning og behandling, fra poliklinisk behandling med koniseringer og hysteroskopier, til dagkirurgi og større kirurgiske inngrep på operasjonsavdelingen. Gynekologisk poliklinikk har mottak av ø-hjelps pasientene på dagtid og elektiv poliklinikk for legene, en sykepleierdrevet abortpoliklinikk og dagenhet og uroterapeut tilknyttet seksjonen.

Sengeposten er underlagt kirurgisk avdeling og har fem senger. Deler av den gynekologiske kreftbehandlingen foregår ved onkologisk poliklinikk i regi av DNR. Vi har OUS som en av våre viktigste samarbeidspartnere i regionen, både for gynekologi og fødeseksjonen. For å sikre gode pasientforløp er vi avhengig av et godt samarbeid med andre avdelinger i sykehuset, som kirurgisk avdeling, anestesiavdelingen og nyfødt intensiv.

Vi har en 11-delt overlegeturnus og du går 19-timers vakter/24-timers vakter i en delt turnus. Det er tilstedevakt for både LIS og Overlege i avdelingen. Drammen sykehus er godkjent for å gjennomføre hele LIS utdanningen. Du bidrar med din kompetanse til ulike oppgaver: poliklinikk, visittgang og operasjoner innenfor gynekologisk seksjon og fødebarseksjonen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene dine kommer til å være følgende:

 • Du skal utføre legearbeid som spesialist i gynekologi og fødselshjelp i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Du deltar i vakttjeneste etter oppsatt tjenesteplan og timeplan/ukeplan
 • Du fører pasientjournal eller gjeldende regler og kvalitets sikrer pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser samt medisinsk koding ihht regelverket
 • Du deltar i veiledning, supervisjon og kompetanseutvikling av LIS 3, LIS 1 og medisinstudenter
 • Du har ansvar for å informere/være i dialog med pasient og pårørende om pasientens sykdom og helsetilstand. Bruke avdelingens rutiner for medvirkning
 • Du har et selvstendig ansvar for å holde deg faglig oppdatert
 • Du har et selvstendig ansvar for å ta i bruk og følge opp Kompetanseportalen (Dossier) for dokumentasjon og registrering din rolle i LIS utdanningen

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Har norsk autorisasjon som lege
 • Har norsk autorisasjon som spesialist i gynekologi og fødselshjelp
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring innen fagområdet urogynekologi (inkontinens og descens) og fødselshjelp/ultralydkompetanse
 • Har forskningserfaring eller kompetanse

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Har gode evner til samarbeid med andre yrkesgrupper i team rundt pasienten
 • Er effektiv og strukturert
 • Er løsningsorientert
 • Samarbeider godt med dine overlegekollegaer
 • Har omsorg og empati for pasientene våre
 • Er motivert for å dele din kompetanse og bidrar til utdanning, kurs og opplæring internt i avdelingen

Vi tilbyr

Vi tilbyr

 • En avdeling som er kjent for å ha et godt arbeidsmiljø blant legene og hvor de ansatte samarbeider godt på tvers av yrkesgrupper innenfor Kvinneklinikken
 • En avdeling som samarbeider tett og godt med andre fagområder i sykehuset
 • En avdeling med passe størrelse for å sikre opplæring og trening innenfor fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • En avdeling som skal legge til rette for å kunne gjennomføre nødvendige kurs for etterutdanning som spesialist
 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Marieke Claessen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41453658
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image