Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus HF, har ledig ett års vikariat med mulighet for fast ansettelse, for lege i immunologi og transfusjonsmedisin.

Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (IMTRA) er organisert i Diagnostikk og teknologidivisjon. Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling er akkreditert, har fem seksjoner og ca 75 ansatte, av disse 4 overleger, 1 legespesialist og 1 lege i spesialisering.

IMTRA har følgende hovedarbeidsområder:
Blodtypeserologi med døgnvakt, blodgivning med tapping av blodgivere, produksjon av blodkomponenter og pasientbehandling med terapeutisk tapping og aferese. Avdelingen har det medisinsk faglige ansvaret for medisinsk immunologi. Avdelingens aktiviteter foregår i hovedsak på Nordbyhagen. I tillegg er det aktivitet på Ski, Jessheim (Gardermoen), Lillestrøm og Kongsvinger.


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Søker må påta seg legearbeid i forbindelse med verving og intervju av blodgivere, tapping og produksjon av blodprodukter, pretransfusjonsundersøkelser og svangerskapstesting, avlesning og besvarelse av immunologiske-, allergologiske- og flowcytometriske analyser, oppfølging og behandling av pasienter ved venesectio og terapeutiske afereser.
Det må påregnes å være tilstede på alle avdelingens lokasjoner
Interesse for og ønske om å delta i forskningsprosjekter er en fordel.
Undervisning, heriblant forelesninger for medisinerstudenter, leger, bioingeniører og sykepleiere.
Lege i spesialisering deltar i avdelingens vaktturnus for leger             

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som lege i Norge
Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende
Erfaring ved transfusjonsmedisin vektlegges

Personlige egenskaper

Resultatorientert
Strukturert
Serviceinnstilt og imøtekommende
Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Sentral beliggenhet

Gode velferdstilbud for ansatte

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    

Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Abid Hussain Llohn
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 67964412
Hjemmeside
Arbeidssted
Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen