Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
I Surnadal legesenter er det 6 fast ansatte leger + en LIS1/ turnus.

Legesenteret drives som et DA. Det er 5-6 medarbeidere. Praksisen er velutstyrt og veldrevet.
Til hjemmelen hører en liste på 1000 pasienter. VI har 0-avtale.
Journalsystem Web-med. Det er interkommunal legevaktsentral i Ordal med vakter ca
1-.2 ganger per måned.

Om ønskelig kan det være mulig med kommunal bistilling på sykehjem en dag per uke.

Krav: Fullført lLIS1/ turnus, Gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig. Fordel med erfaring fra norsk allmennmedisin.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Atle Aune
Tittel: Fastlege
Telefon: 95889054
E-post: at-aun@online.no
Arbeidssted
Surnadal Legesenter
Moavegen 29
6650 SURNADAL