Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Om oss:

Medisinsk avdeling Drammen sykehus dekker et opptaksområde som lokalsykehus på ca. 170.000 innbyggere, og har enkelte områdefunksjoner i Vestre Viken for 500.000 innbyggere. Sykehuset har gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo og hovedstadsområdet.

Pr. i dag har vi 4 lungeleger som jobber på poliklinikk og sengepost. Vi har i tillegg 2 erfarne lungeleger som jobber på poliklinikken som pensjonister, og LIS leger som ønsker å spesialisere seg til lungeleger. Pt. er 1 LIS3 stilling tilknyttet seksjonen. Håper du vil være med å bygge opp lungeavdelingen inn mot nytt sykehus sentralt i Drammen, som vil stå ferdig i 2025! 

Er du nysgjerrig på hvordan vi har det på Medisinsk avdeling i Drammen? - ta gjerne en titt på filmen vår: Presentasjon av medisinsk avdeling på Drammen sykehus - YouTube

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Lungeseksjonen ved Drammen sykehus er i utvikling, og vi er i behov av en robust lungelege med god faglig kompetanse, samt interesse for LTMV.  

Leder- og forskningskompetanse er ønskelig, men ikke nødvendig.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på poliklinikk, sengepost og intensivavdelingen. Det er etablert kardiologisk vaktordning, nyrevakt og endoskopisk vakt.

Avdelingen har alle grenspesialitetene innen indremedisin. Drammen sykehus har nevrologisk avdeling og velutviklet røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT, MR og PET modaliteter og eget patologisk laboratorium.

Post for lungemedisin og geriatri har tre sengeteam. Lungeavdelingen har visittansvar for et team med 10 pasienter, og har som mål å etablere en enhet med 4 senger for NIV på sengepost våren 2023.

Vi samarbeider tett med palliativt team som sikrer gode pasientforløp. Avdelingen har svært god pleiefaglig kompetanse innen hjemmerespirator og NIV behandling, og er nå i ferd med å bygge opp LTMV videre i Vestre Viken hvor behandlingen skal sentraliseres til Drammen sykehus.

Vi har erfarne sykepleiere ved poliklinikken som sikrer god og forutsigbar behandling for pasienter som utredes for respirasjonssvikt og diagnostisering av lungekreft. Ved poliklinikken ble det i 2020 utført 117 EBUS. Det er mulighet for å delta i forskningsprosjekt som inkluderer KOLS-pasienter i samarbeid med infeksjonsmedisiner. 

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som:

  • Er spesialist i lungemedisin med kompetanse innen LTMV
  • Har gode samarbeidsevner
  • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
  • Er fleksibel og har god arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsettingen.

LIS 3 lege med kort forventet tid til ferdig spesialist i lungesykdommer er velkommen til å søke.

Vi tilbyr

Lungelegene i Drammen ønsker å innlemme kollegaer med interesse for vårt spennende fag og med spesielt fokus på ventilasjon. I tillegg til drift av post og poliklinikk bygger vi nå opp et tverrfaglig team rundt ventilasjon av pasienter med nevromuskulære sykdommer og behov for LTMV i VVHF.

Vi ønsker å ha fokus på faglig utvikling, og håper du kan bidra med gode innspill i dagens drift samt inn i plan for lungeseksjon i nye Drammen sykehus.

Avdelingen legger vekt på godt samarbeid, levere tjenester av høy kvalitet og ivaretakelse av hverandre i en travel hverdag.

  • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
  • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Oscar Kristiansen
Tittel: Avdelingssjef Medisinsk avdeling
Telefon: 47682535
Navn: Hedi Ranfelt
Tittel: Seksjonsoverlege lunge
Telefon: 92887071
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling leger Lunge og Geriatri, Drammen sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image