Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Ved Vikhammer legekontor har vi ledig et 100 % vikariat som allmennlege i perioden 01.05.2023-01.03.2024

Vikhammer legekontor består av 5 fastleger, 3 medarbeidere, samt 1 turnuslege. Legekontoret holder til i Stasjonsveien 14 på Vikhammer. Til Vikhammer er det gode kommunikasjonsmuligheter.

Legekontoret drives som et DA, og er et veldrevet og velutstyrt kontor.
 • Fastlegelisten er per i dag på ca 850 personer.
 • Legekontoret har CGM som journalsystem.
 • Gunstige økonomiske betingelser, bl.a økt lokalt basistilskudd og kompensasjon for sykedager.
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver som fastlege.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt i Trondheim, per idag 1-2 vakter per måned ettermiddag/kveld.
 • Muligheter for kommunal bistilling, om ønskelig.
Kvalifikasjonskrav
 • Søker må ha fullført LIS1/turnus.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Fordel med erfaring fra allmennpraksis.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonferdigheter.
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig.
 • Kompetanse, erfaring, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges.
For nærmere opplysninger om, kontakt:
Nina Langlo, fastlege
Vikhammer legekontor
tlf: 97147039

Kontaktperson Malvik kommune: 
Kristina Raaen Mjøs, tlf 92046908

Vi jobber for likestilling og mangfold
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr
 • Gunstige økonomiske betingelser,  tilrettelegging for videreutdanning som ALIS.
 • 40 % økt kommunalt basistilskudd, pr. fastlege opptil 900 pasient.
 • Kompensasjon for sykedager/sykt barn, en "kommunal sykeforsikring" for eget eller barns sykedager i form av 60 % av praksiskompensasjonen. Inntil 10 dager pr. år.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Malvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nina Langlo
Tittel: Fastlege, Vikhammer legekontor
Telefon: 971 47 039
Navn: Kristina Raaen Mjøs
Tittel: Kontaktperson Malvik kommune
Telefon: 920 46 908
Arbeidssted
Vikhammer legekontor
Stasjonsvegen 14
7560 VIKHAMMER