Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du være med og utvikle fremtidens helsetjenester sammen med oss i Helse Nord-Trøndelag?

Som fagsjef i Helse Nord-Trøndelag får du en unik mulighet til å være med å påvirke utviklingen av våre helsetjenester til det beste for innbyggerne i vår region.
Fagsjef er administrerende direktørs nærmeste rådgiver på det medisinskfaglige området og leder fagavdelingen i direktørens stab.

Fagsjefen deltar i direktørens foretaksledelse og er en del av stabsledergruppen. Fagavdelingen er i dag ansvarlig for fagområdene smittevern, beredskap, legemiddelområdet, spesialistutdanning for leger, samhandling, simulering og medisinskfaglig rådgivning. Fagavdelingen samarbeider tett med klinikkene og andre stabsenheter i helseforetaket, andre helseforetak i regionen og kommunene i helseforetakets nedslagsfelt.

Stillingen tilsvarer fagdirektør i andre foretak i Helse-Midt Norge. Arbeidstid på begge sykehus må påberegnes. Det blir utarbeidet en egen lederavtale for stillingen

   

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver for administrerende direktør i medisinskfaglige spørsmål
 • Sentral rolle i det strategiske arbeidet i helseforetaket
 • Pådriver for faglig utvikling i helseforetaket, gode og helhetlige pasientforløp og etablering av beste praksis
 • Deltakelse i regionalt fagdirektør-nettverk og tilhørende råd, komiteer og utvalg 
 • Deltakelse i ASU (Administrativt samarbeidsutvalg) og andre råd og utvalg i helsefellesskapet
 • Dialog og samarbeid med aktuelle interne fagråd og lignende, som for eksempel sykepleierråd
 • Andre oppgaver på oppdrag for administrerende direktør

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen
 • Bred erfaring fra klinisk arbeid
 • Ønskelig med bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Det er en fordel med forskningskompetanse, men det er ikke et krav 
 • Ønskelig med lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Erfaring fra arbeid med endringsprosesser og utviklingsarbeid
 • Relevante kunnskaper om helselovgivning, kvalitetsarbeid, forsknings- og utviklingsarbeid,
  beredskapsarbeid, samhandling og offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

Personlig egnethet er noe vi vil legge stor vekt på, og vi ser etter deg som har gode evner til å bygge relasjoner og gode samarbeidsforhold både internt i organisasjonen og overfor eksterne samarbeidspartnere. Det er viktig for oss at du har stor arbeidskapasitet og at du trives i et arbeidsmiljø med høyt tempo. Som fagsjef i Helse Nord-Trøndelag er det også av betydning at du er endringsvillig, handlekraftig, ansvarlig og helhetstenkende. Vil du i tillegg beskrive deg selv som god til å kommunisere og inspirere ser vi frem til å motta din søknad på stillingen.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk,
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Svenn Morten Iversen
Tittel: Fagsjef
Telefon: 91647105
E-post: SvennMorten.Iversen@helse-nordtrondelag.no
Navn: Annamaria Forsmark
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: 45221006
E-post: annamaria.forsmark@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Helse Nord-Trøndelag HF
Kirkegata 2
7600 LEVANGER