Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Ullern utlyser to nye fastlegeavtaler knyttet til henholdsvis Ullern legesenter og Legevakt vest.

Ullern legesenter er et stabilt fastlegesenter, i lyse og pene lokaler, med totalt tre fastlegehjemler. De ønsker å utvide og vil gjerne ha en ny kollega. Den nye legen kan forvente seg å få overført pasienter fra eksisterende hjemmelsinnehavere ved oppstart.
Legesenteret har et velutstyrt laboratorium, som kvalitetssikres gjennom Noklus. Senteret har eget rom for gynekologiske undersøkelser, skiftestue som er det naturlig rommet for å utføre småkirurgi, sårstell, spirometri og påkobling av 24-timers blodtrykk. Utover dette vil ny lege få mulighet og tilgang til opplæring i ultralyd. Senteret har per i dag to helsesekretærer ansatt i 90 % og en i 40 % stilling. Dette vil tilpasses etter behov.
 
Av digitale løsninger bruker senteret Infodoc plenario, IP telefoni med automatisk oppslag på egen server. Helsenorge er effektivt integrert i EPJ til e-konsultasjoner og e-resepter. Betaling via Convene.
Ullern legesenter holder til i 2. etasje i Hoffsveien 48.

Ny fastlege vil bli del av et sterkt allmennmedisinsk fagmiljø, hvor man har omsorg for hverandre og for sine pasienter. Om aktuelt, vil nåværende kollegaer stille som ALIS-veileder.

Lenke til Ullern legesenter:

https://2180.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4603277944?language=nb&link_source_id=0


Legevakt Vest ligger i Silurveien 2, i topp moderne lokaler, hvor nåværende fastlegehjemmel er en del av et større medisinsk fellesskap, som rommer spesialister innenfor gynekologi, nevrologi, fysikalskmedisin og kardiologi, for å nevne noe.

Det er fra bydel Ullern og nåværende praksisinnehaver ønske å styrke fastlegetilbudet ved legesenteret. Legesenteret er velutstyrt med alt nødvendig utstyr, herunder EKG, 24-timers BT, spirometri, gyn-rom, skiftestue for sårstell og kirurgiske prosedyrer. Alt av utstyr og rutiner blir kvalitetssikret via Noklus og trinnvis.

Legesenteret har god bemanning av hjelpepersonell. Ny fastlege vil ha tilgang på sykepleiere på daglig basis.
Av digitale løsninger bruker senteret System X. Det foreligger moderne digitale løsninger for online booking. Senteret benytter seg av pasientsky og er tilknyttet Helsenorge. Betalinger foregår gjennom convene.

Ny fastlege vil bli del av et tverrfaglig miljø, hvor det er god stemning og latteren sitter løst. Om aktuelt, vil eksisterende fastlegespesialist stille som ALIS-veileder.

Lenke til Legevakt vest: 

https://2180.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4603254895?language=nb&link_source_id=0


For begge stillingene ønsker bydel Ullern at ny hjemmelsinnehaver setter et listetak på minimum 900 pasienter.

Bydelen ønsker at fastlegene skal representere befolkningen for øvrig. Per nå er det en overvekt av mannlig fastleger i bydel Ullern. Vi oppfordrer av den årsak spesielt kvinner til å søke på de tilgjengelige stillingene.

Ny hjemmelsinnehaver må inngå avtale rundt de økonomiske betingelser med nåværende hjemmelsinnehaver(e). Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven. Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli akseptert.

Arbeidsoppgaver:
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for den nye fastlegeavtalen (null hjemmel)
 • Legen kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke allmennmedisinske legeoppgaver
 • Det er pliktig deltakelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
Kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret
 • Påbegynt eller ferdig spesialist i allmennmedisin
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og fastlegepraksis 
Personlig egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr:
 • Individuell fastlegeavtale etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • Bydel Ullern vil tilby ALIS-avtale, dvs. støtte til utdanningsaktivitet der det er aktuelt
 • Bydel Ullern er registrert som utdanningsansvarlig virksomhet for videreutdanning i allmennmedisin
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Ullern
Kontaktpersoner
Navn: Kari Lise Jacobsen Eidjar
Tittel: Fastlege Legevakt Vest
Telefon: 93235255
E-post: eidjar@legevaktvest.no
Navn: Lars Hektoen
Tittel: Fastlege Ullern legesenter
Telefon: 40201101
E-post: lars.hektoen@ullern.nhn.no
Navn: Bendik Leth Kiligitto
Tittel: Assisterende bydelsoverlege
Telefon: 45092684
E-post: bendik.kiligitto@bun.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Ullern legesenter / Legevakt vest
Hoffsveien 48
0377 OSLO