Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet er en del av avdeling for Fag og foretaksutvikling (FFU). Stillingen rapporterer til fagdirektør.
Seksjonens hovedoppgave er å etablere og videreutvikle gode styringssystemer for intern kontroll, som dokumentstyring, risikostyring, oppfølging av uønskede hendelser, ledelsens gjennomgang og interne revisjoner. Seksjonen gir også opplæring og veiledning i forbedringsmetodikk.
Fagsjef samarbeider tett med HMS sjef i foretaket.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Være leder for de ansatte i seksjonen og fremme et godt arbeidsmiljø
 • Lede kvalitetsutviklingsarbeidet i foretaket i nært samarbeid med andre ledere, fagpersoner og øvrige medarbeidere
 • Utarbeide og følge opp strategier og planer innen kvalitet og pasientsikkerhetsområdet
 • Utarbeide og vedlikeholde overbyggende rutiner for internkontroll
 • Samarbeide med alle foretakene i regionen, med Helse Vest RHF, samt delta i ulike nettverk, regionalt og lokalt
 • Lede og delta i prosjektarbeid og støtte ledere og medarbeidere i implementering av forbedring
 • Sekretariatsfunksjon for overordnet kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg
 • Ansvarlig for diverse rapportering til adm. direktørs ledergruppe, styret i Helse Stavanger og Helse Vest RHF
 • Faglig ansvarlig for HMS-Kvalitet og pasientsikkerhetsrådgivere i sykehuset i samarbeid med HMS sjef og respektive klinikksjefer
 • Motivere til en risikobasert tilnærming og kontinuerlig forbedring av helsetjenestene
 • Saksbehandling
 • Sykehuset er i en omstillingsprosess noe som i neste omgang kan påvirke fremtidige oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som helsepersonell (eks. Lege, sykepleier, fysioterapeut) 
 • Mastergrad eller tilsvarende er ønskelig
 • Kompetanse innen kvalitetsforbedring- og pasientsikkerhetsarbeid, samt god systemforståelse
 • Ledererfaring er en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for å fremme kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Forståelse og respekt for mangfold og kompleksitet i sykehuset
 • Være ansvarsbevisst og kunne både initiere og gjennomføre ulike oppgaver
 • Være strukturert og ha god systemforståelse, samt evne til strategisk tenkning

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Stilling som gir rom for kompetanseutvikling både faglig og personlig
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Erna Harboe
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 97631304
Navn: Liss Søreide
Tittel: Fagsjef, Kvalitet- og pasientsikkerhet
Telefon: 91792138
E-post: liss.soreide@sus.no
Arbeidssted
Fag- og foretaksutvikling Helse Stavanger
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image