Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du lyst på en fin mulighet til å få innsikt og erfaring i fastlegeordningen i landets tredje største by? Her har vi ledige fastlegevikariat som passer godt for deg som søker nye utfordringer og som er positiv og nysgjerrig som person. 

Trondheim kommune ved enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker etter en fastlegevikar ved Tillertorget legesenter da en av legene slutter og har lyst ut sin hjemmel. Det er 950 listepasienter på pasientlisten per nå.  

Vikarperioden gjelder fra 1. mars 2023 og vil de første månedene være for lege i permisjon. Dersom hjemmelen blir solgt som planlagt 1. mai 2023 vil vikariatet fortsette for de øvrige legene ved senteret frem til 1. september 2023. 

Tillertorget legesenter ligger i flotte, lyse lokaler i Tillertorget. Legesenteret består i dag av syv fastlegehjemler og har til sammen ca. 7650 listepasienter. Dette er et veldrevet kontor med lange tradisjoner som undervisningssenter i samarbeid med NTNU.

Det er for tiden 38 private legekontor og 200 fastleger i Trondheim. Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler og for å dekke vikarbehov utover åtte ukers sykefravær fra fastlegepraksis jfr. ASA 4310 (rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene).

Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder på senteret, Thor Digre, mobil 92 20 94 73.

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjenester til pasienter på innbyggerlisten.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag en til to vakter per måned på ettermiddag / kveld etter egen avtale med legevakt.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjerne ferdig med turnustjeneste/LIS1 løp.
 • Kjent med takst og refusjonsordning.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode IT-kunnskaper - ha evne til å lære nye journalsystem raskt.
 • Ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge, og gjerne fra Trondheim.
 • Ønskelig med erfaring fra et eller flere av tjenesteområdene i enheten.
Personlige egenskaper
 • Positiv og arbeidsom.
 • Glad i nye utfordringer.
 • Ser muligheter og har ståpåvilje.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • En spennende og lærerik arbeidssituasjon, en unik mulighet til å erverve seg en allsidig erfaring og kompetanse innenfor feltet allmennmedisin. 
 • Trondheim kommune tilbyr for tiden ALIS-tilskudd for leger som er i spesialisering for å bli spesialister i allmennmedisin.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Arbeidssted
Ivar Lykkes veg 3
7075 TILLER