Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Lyngdal helsehus er det totalt 100% sykehjemslege-stilling, hvor 50% nå lyses ut. Lyngdal helsehus har legedekning alle ukedagene ved sykehjemmet. Du som begynner i stillingen vil kunne samarbeide og konferere med den andre sykehjemslegen ved behov. Vår andre sykehjemslege har flere års erfaring i sykehjemsmedisin og er spesialist i allmennmedisin.

Arbeidsoppgaver:
 • Medisinskfaglig ansvar for legetjenesten til beboere, herunder visitter og fortløpende pasientarbeid.
 • Medisinsk behandling ved akutt og langvarig sykdom, KØH; somatikk og psykiatri/rus samt utredning og observasjon av beboere ved KØH, kort- og langtidsopphold.
 • Samarbeid med fastlegen, hjemmetjenesten og spesialisttjenesten.
 • Oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten.
 • Delta i fagutvikling og være pådriver for kvalitetsutvikling i tjenesten, herunder forsvarlig medisinering.
 • Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende og kollegaer samt pårørende samtaler.
 • Dokumentasjon i bl.a. fagsystemet Profil.
Kvalifikasjoner:
 • Søker er autorisert som lege i Norge.
 • Behersker norsk både muntlig og skriftlig. Søkere som ikke har skandinavisk bakgrunn må dokumentere sitt språknivå. Kravet er nivå C1 (Bergenstesten)
 • Søker er spesialist i geriatri, indremedisin eller allmennmedisin. Dersom slik spesialisering er påbegynt, kan en bli vurdert for fast tilsetting forutsatt at utdanningen er fullført innen normert tid.
 • Kommunikasjons- og samarbeidsevne i møte med bruker, pårørende og kollegaer i tjenesten
 • Evne til å jobbe både selvstendig og vilje og evne til å samarbeide
 • Interessert i fagutvikling og kvalitetsarbeid.
 • Relevant erfaring er ønskelig.
 •  Personlig egnethet vektlegges.
 • Behersker de vanligste kommunale IKT-verktøy
Vi tilbyr:
 • Lønn etter avtale
 • Tverrfaglig samarbeid, trivelig arbeidsmiljø og dyktige kollegaer.
 • Inntil 2 års tjeneste i stillingen kan inngå i spesialisering i allmennmedisin.
Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no

Søknadsfrist: 29.01.23

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Avdelingsleder Gunn Venke Vigmostad Lund tlf: 92291484
Velkommen som søker!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Lyngdal kommune
Kontaktperson
Navn: Gunn Venke Vigmostad Lund
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92291484
Arbeidssted
Prost Birkelands gate 4
4580 LYNGDAL