Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker to allmennleger med tiltredelse f.o.m. ca. 01.05.23 - 07.04.24 og f.o.m. 01.06.23 -30.04.24
Vaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca 10.000 innbyggere og det er for tiden ca.13 delt vakt. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste vaktarbeidet utføres. Det gis avspasering etter vakt, også helgevakter.
 
Os legekontor har 3 fastlegehjemler og 2,45 årsverk på forkontoret.
Vi ønsker å lede legekontoret inn i den nye tiden med ordinær arbeidstid, som kan kombineres med et familieliv.
Kommunen jobber med bedring av lønns- arbeids- og avtalevilkår for fastleger, som et tiltak for å møte utfordringene i fastlegesituasjonen regionalt og nasjonalt.  Os kommune ønsker primært ordinær tilstedeværelse, men vil vurdere andre turnusordninger dersom søkere ønsker dette
 
Offentlige legeoppgaver fordeles på 3 årsverk og omfatter Intermediæravdeling, sykehjem/hjemmetjeneste, legevakt og helsestasjon.
 
De ledige hjemlene har lister på henholdsvis 600 og 715, men med tak opp til 900.
 
Krav til kompetanse
* Autorisasjon som lege
* Ønskelig med erfaring fra allmennpraksis i Norge
* Personlige egenskaper og gode samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt.
* Beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norske lovverk.
* Førerkort klasse B. Bør disponere bil.
* Gode digitale ferdigheter.
 
Vi tilbyr
Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 
Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og
funksjonsnedsettelser.
 
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om
det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for
fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
 
Politiattest må fremlegges før tiltredelse.
 
Søknad sendes
Os kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling".
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Attester og vitnemål må medbringes til intervju.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Os kommune
Kontaktpersoner
Navn: Vigdis Øvergård
Tittel: Virksomhetsleder Helse og omsorg
Telefon: 95088883
E-post: vigdis.overgard@os.kommune.no
Navn: Sofie Margrethe Holden Utne
Tittel: Lege
Telefon: 62470355
E-post: sofiemargrethe.holdenutne@os.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Rytrøa 17
2550 OS I ØSTERDALEN