Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemmelen
Enebakk kommune søker etter en ny fastlege til legesenteret Legene i Ytre, med tiltredelse 01.03.2023. 

Legesenteret er et veldrevet 4-legesenter etablert i nyoppussede lokaler i Ytre Enebakk i 2019. Det er gode inntjeningsmuligheter ved legesenteret. Alle legene jobber 3 dager fysisk på kontoret og 2 dager med hjemmekontor (telefonkonsultasjoner, e-konsultasjoner, videokonsultasjoner). Legesenteret har regelmessig internundervisning og felles trening en gang i uka.

Hjemmelen ønskes startet opp så raskt som mulig. Det er et hyggelig arbeidsmiljø med erfarne og dyktige helsesekretærer og leger. Legesenteret har Pridok journalsystem og alt av utstyr som en måtte ha behov for i en allmennpraksis. Hyggelige og funksjonelle lokaler i Vågsenteret i Ytre Enebakk, med gode parkeringsmuligheter og apotek i samme bygg. 

Ytre Enebakk ligger cirka en halvtimes reisevei fra Oslo og det er kort vei til nabokommunen Nordre Follo og Ski.

Søker kan velge mellom å ønske tilsetting i 50% fast stilling, eller å gå for privat næringsdrift.

Kvalifikasjoner
 • Søker bør være spesialist i allmennmedisin eller være i spesialisering og ha erfaring fra allmennpraksis.
 • Personlig egnethet, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt.
 • Fastleger kan tilpliktes kommunal bistilling, men dette er i øyeblikket ikke aktuelt.
 • Politiattest må fremlegges ved avtaleinngåelse.
Vi tilbyr til kommunalt ansatt lege
 • Fast stilling i 50% med arbeid 2 – 3 dager i uken
 • Gode muligheter for veileder i egen kommune
 • En fast ansettelse som gir forutsigbarhet i hverdagen
 • Lønn etter avtale
Vi tilbyr til privatpraktiserende lege:
 • Grunntilskudd i inntil 2 år som gis til alle nyoppstartede leger.  Grunntilskuddet utgjør basistilskuddet svarende til en fastlegeliste med 500 listeinnbyggere.
 • Gode muligheter for veileder i egen kommune.
 • 3 (evt 4) kurative dager på kontoret. I tillegg hjemmekontor med papirarbeid, e-konsultasjoner osv. Andre løsninger kan også avtales. Ny lege vil ikke få eget kontor, men må rotere på de andre legenes kontorer.
Søknadsfrist: 25.01.2023

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Søker bes å opplyse om hvilken tilsettingsform som ønskes.

Søkerlisten er offentlig.
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Enebakk kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lars-Erik Fikke
Tittel: Leder av Legene i Ytre
Telefon: 926 68 324
E-post: lfikke@me.com
Navn: Kurt Hetland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 78 788
E-post: kurt.hetland@enebakk.kommune.no
Arbeidssted
legesenteret Legene i Ytre
1914 YTRE ENEBAKK