Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Den interne bedriftshelsetjenesten (BHT) ved Oslo universitetssykehus søker en engasjert og fremoverlent bedriftslege/bedriftsoverlege i fast 100% stilling. Du vil bli del av en faggruppe bestående av tre bedriftsleger/bedriftsoverleger.

BHT har for øvrig et bredt tverrfaglig miljø bestående av yrkeshygienikere, bedriftssykepleiere, -fysioterapeuter, -jordmødre, arbeids -og organisasjonspsykologer og en samfunnsviter. Bedriftshelsetjenesten ligger organisatorisk i Arbeidsmiljøavdelingen, der også sykehusets HMS-seksjon er organisert. Til sammen utgjør disse to seksjonene et av Norges største HMS fagmiljøer, med ca 30 ansatte.
 
Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsmedisinsk rådgivning/veiledning
 • Undervisning og presentasjoner
 • Helseovervåkning
 • Arbeidsrelaterte konsultasjoner
 • IA-arbeid
 • Medisinsk rådgivning relatert til vaksine/smittevern
 • Akan arbeid
 • Bidra til HMS-systemutvikling- og kvalitetssikring
 • Kartlegging og risikovurdering av fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø med fokus på arbeidsmedisin i sykehus
 • Delta i Arbeidsmiljøutvalg og yte HMS rådgivning
 • Bistå i utviklingsprosesser/prosjektarbeid
Kvalifikasjoner
 • Lege med interesse for- og erfaring fra arbeidsmedisinsk praksis, gjerne spesialist i arbeidsmedisin.
 • Leger i spesialisering vil også kunne være aktuelle kandidater til stillingen.
 • Erfaring med smittevern, psykososialt arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging er en fordel.
Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • er initiativrik og har gjennomføringsevne
 • er selvstendig
 • er ansvarlig
 • er systematisk og metodisk
 • har god skriftlig fremstillingsevne og er god i norsk muntlig  
 • personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Stort tverrfaglig miljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Utfordrende og variert arbeid på en av landets største arbeidsplasser
 • Muligheter for prosjekter og utviklingsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Arve Vernum Fonneland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91675614
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4599038254
Arbeidssted
Forskningsveien 2b
0373 OSLO
Søk på stillingen