Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling har ledig 100% vikariat 6 mnd. i stilling som overlege i palliativ medisin.   

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus har lokalfunksjon for nærmere 200.000 mennesker i Asker og Bærum kommune.  Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter og har i tillegg seksjon for kreftbehandling/geriatri, slag og rehabilitering, akuttmottak samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi. I tillegg er det opprettet en seksjon for forebyggende medisin. Avdelingen har i alt 540 ansatte, derav rundt 100 leger. Det innlegges rundt 10.500 pasienter per år og det utføres ca. 48.000 polikliniske konsultasjoner. 
 
Palliativt senter er en del av Medisinsk avdeling. Senteret består i dag av to leger. Tre onkologiske sykepleiere er tilknyttet senteret som også har tett samarbeid med sosionom, prest og fysioterapeut. Det er lagt til rette for regelmessig samarbeid med flere spesialister innen anestesi, onkologi og indremedisin. 

Palliativt senter driver allsidig klinisk virksomhet og har som målområde å gi god individualisert behandling og oppfølging av palliative pasienter. Senteret har egne senger på medisinsk sengepost og har poliklinisk virksomhet ved onkologisk seksjon.  Senteret har også ambulant oppfølging av pasienter og tilbyr konsulentvirksomhet til sykehusets øvrige avdelinger.

Palliativt senter ved Bærum sykehus er godkjent som utdanningssted med to års tellende tjeneste i kompetanseområdet palliativ medisin.  Senteret har fokus på utdanningsvirksomhet og tar del i undervisning innad i medisinsk avdeling samt eksterne undervisningsoppdrag rettet mot primærhelsetjenesten.   

Primært søker vi spesialist med fullført eller påbegynt utdanning innen kompetanseområdet palliativ medisin. Stillingen kan også være egnet for deg som ønsker sykehustjeneste som del av spesialitet i allmennmedisin eller som ledd i annen spesialitet som for eksempel onkologi.

Arbeidsoppgaver

 •  Pasientbehandling
 •  Bidra til faglig utvikling
 •  Bidra til videreutvikling av forbedringsarbeid      

Kvalifikasjoner

 •  Legespesialist, med norsk autorisasjon som lege. Leger i spesialisering vil også bli vurdert
 •  Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 •  Personlig egnethet vektlegges
 •  Klinisk erfaring utover spesialistgodkjenning vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 •  Selvstendig og ansvarsbevisst
 •  Må trives i et aktivt og travelt miljø
 •  Evne til å kommunisere og samarbeide godt
 •  Kunnskapssøkende
 •  Fleksibel og arbeidsom
 •  Erfaring med å arbeide i team ses som en fordel

Vi tilbyr

 •  Et spennende og utfordrende fagområde
 •  Tellende tjeneste til videreutdanning i palliasjon. Palliativt senter ved Bærum sykehus er godkjent som utdanningssted med 2 års tellende tjeneste i
   kompetanseområdet palliativ medisin.  
 •  Arbeidstid dagtid, hverdager. Ingen vaktbelastning
 •  Gode kollegaer og godt samarbeid
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Niels Kristian Thybo
Tittel: Avdelingsskjef
Telefon: 67 80 95 86
Navn: Cecilie Henrikstad Nordmo
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 926 19 869
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
Sokneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image