Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Alna har ledig 2 fastlegehjemler ved Haugerud legesenter. Pasientlistene har listetak på henholdsvis 1 400 (1 456 pasienter på listen p.t.), og 1 100 (1 097 pasienter på listen p.t.). Listetak evalueres fortløpende i dialog mellom fastlege og bydel, og kan være gjenstand for endring i fremtiden dersom forhold skulle tilsi det.
 
Senteret er bydelens største legesenter lokalisert i lyse og trivelige lokaler på Haugerud senter, sentralt beliggende ved Haugerud T-banestasjon. Senteret har 9 legehjemler, lis1-lege og er også samlokalisert med psykologer og fysioterapeuter i et godt faglig og sosialt fellesskap. Det er gode muligheter for samarbeid med psykologer og fysioterapeuter på huset. Legesenteret benytter Webmed, og har et godt utstyrt laboratorium.

Arbeidsoppgaver
Generelle allmennmedisinske oppgaver i åpen og uselektert allmennpraksis.
Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges med inntil 7,5 t/i uken av bydelen.
Deltakelse i legevakt.
Oppfølging av pasienter i henhold til lov- og avtaleverk.
Internt samarbeid, inkludert delaktighet i kontorets drift og administrative oppgaver.
Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk.

Kvalifikasjoner
Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller være under spesialisering i allmennmedisin.
Arbeidserfaring fra allmennmedisin vil bli tillagt vekt.
Vant med selvstendig medisinsk arbeid i en hektisk hverdag.
Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.

Personlige egenskaper
Høy faglig kompetanse.
Personlig egnethet og høy motivasjon.
Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne.
Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt.
Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell.
Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid.
Ønske om å bidra til legesenterets videre utvikling.

Vi tilbyr
Betingelser for overtakelse av fastlegehjemmelen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må inngå i et økonomisk og faglig fellesskap med kolleger i praksisen, og inngå internavtale. Den individuelle fastlegeavtalen inngås med bydelen. Fastlegeforskrift og øvrig lov- og avtaleverk, samt avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn.
 
Ved ønske om ytterligere opplysninger om legesenteret kan kontaktperson oppgitt i annonsen kontaktes.
 
Kun søknader via Webcruiter vil bli vurdert. Autorisasjon og attester medbringes til intervju.
 
I søknaden må det fremgå tydelig hvor langt du er kommet i spesialiseringsløpet i allmennmedisin. Vi ber om følgende informasjon som bes opplistet i søknadstekst som vist nedenfor: 
HPR-nummer
Er du godkjent allmennlege? (ja/nei)
Har du gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1? (ja/nei)
Hvor mye tjeneste i åpen uselektert allmennpraksis har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
Hvor mye annen allmennmedisinsk tjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
Hvor mye sykehustjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
Har du gjennomført veiledningsgruppe? (ja/nei, hvis nei: hvor mye tid gjenstår)?
 
Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø med erfarne kolleger. Sterkt fagmiljø.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Alna
Kontaktpersoner
Navn: Philip Benz
Tittel: Ansvarlig fastlegeordningen
Telefon: 97559474
E-post: philip.benz@bal.oslo.kommune.no
Navn: Silja Rekdal
Tittel: Fastlege/ daglig leder
Telefon: 406 30690
Arbeidssted
Haugerud legesenter
Haugerudsentret 1
0673 OSLO