Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Alna har ledig fastlegehjemmel ved Lindeberg legesenter. Pasientlisten har et tak på 1 550 pasienter, og listen er for tiden full. Listetak evalueres fortløpende i dialog mellom fastlege og bydel, og kan være gjenstand for endring i fremtiden dersom forhold skulle tilsi det.
 
Legesenteret består av fire erfarne fastleger og er organisert som et aksjeselskap der legene eier en like stor andel hver. Det er veldrevet og godt organisert med medisinske sekretærer i 100%-stillinger. Senteret er lokalisert sentralt ved Lindeberg T-banestasjon og apotek, med lyse lokaler med utsikt mot marka.
 
Legesenteret har et velutstyrt laboratorium utstyrt med en moderne lab. Det benyttes per i dag Infodoc Planario journalsystem som er integrert mot Helsenorge samt Convene betalingssystem. Det er tilgjengelig mulighet for videokonsultasjoner og e-konsultasjoner.

Arbeidsoppgaver
Generelle allmennmedisinske oppgaver i åpen og uselektert allmennpraksis.
Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges med inntil 7,5 t/i uken av bydelen.
Deltakelse i legevakt.
Oppfølging av pasienter i henhold til lov- og avtaleverk.
Internt samarbeid, inkludert delaktighet i kontorets drift og administrative oppgaver.
Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk.

Kvalifikasjoner
Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller være under spesialisering i allmennmedisin.
Arbeidserfaring fra allmennmedisin vil bli tillagt vekt.
Vant med selvstendig medisinsk arbeid i en hektisk hverdag.
Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.

Personlige egenskaper
Høy faglig kompetanse.
Personlig egnethet og høy motivasjon.
Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne.
Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt.
Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell.
Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid.
Ønske om å bidra til legesenterets videre utvikling.

Vi tilbyr
Betingelser for overtakelse av fastlegehjemmelen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må inngå i et økonomisk og faglig fellesskap med kolleger i praksisen, og inngå internavtale. Den individuelle fastlegeavtalen inngås med bydelen. Fastlegeforskrift og øvrig lov- og avtaleverk, samt avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn.
 
Ved ønske om ytterligere opplysninger om legesenteret kan kontaktperson oppgitt i annonsen kontaktes.
 
Autorisasjon og attester medbringes til intervju.
Kun søknader via Webcruiter vil bli vurdert.
 
I søknaden må det fremgå tydelig hvor langt du er kommet i spesialiseringsløpet i allmennmedisin. Vi ber om følgende informasjon som bes opplistet i søknadstekst som vist nedenfor: 
HPR-nummer
Er du godkjent allmennlege? (ja/nei)
Har du gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1? (ja/nei)
Hvor mye tjeneste i åpen uselektert allmennpraksis har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
Hvor mye annen allmennmedisinsk tjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
Hvor mye sykehustjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
Har du gjennomført veiledningsgruppe? (ja/nei, hvis nei: hvor mye tid gjenstår)?
 
Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø med erfarne kolleger. Sterkt fagmiljø.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Alna
Kontaktpersoner
Navn: Philip Benz
Tittel: Ansvarlig fastlegeordningen
Telefon: 975 59474
E-post: philip.benz@bal.oslo.kommune.no
Navn: Dr. Kakar
Tittel: Fastlege/ daglig leder
Telefon: 959 64253
Arbeidssted
Lindeberg legesenter
Jerikoveien 5
1067 OSLO