Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du på jakt etter nye jobbutfordringer og har interesse for eller erfaring med basal eksponeringsterapi?
Vi søker etter en dyktig og engasjert overlege til vår døgnpost i Sandefjord.

DPS Vestfold, Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har
tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på
ca. 350 ansatte, inklusiv ca. 23 overlegeårsverk og 13 leger i spesialisering,
samt 38 psykologspesialister og 53 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter hvorav en BET-post, en psykosepost og sju poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for
kontortjeneste og en seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling. 

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar i
flere. 

Allmennpsykiatrisk døgnpost i Sandefjord har 6 sengeplasser og benytter en spesifisert
behandlingsmetodikk: Basal Eksponeringsterapi (BET). Pasienter som vil ha nytte av denne behandlingstilnærmingen har ofte en historie med mange og/eller lange
sykehusinnleggelser. Annen behandling har vist seg å ha liten effekt og varig
bedring har ikke tidligere blitt oppnådd. Behandlingsmodellen er
transdiagnostisk, det vil si at behandlingen ikke retter seg mot spesifikke
psykiatriske lidelser, men retter seg inn mot et bredt spekter av psykiske
plager og funksjonsnedsettelse. Basal eksponeringsterapi handler om å eksponere
seg for ubehagelige, vanskelige og vonde tanker og følelser. Målsettingen er å
utvikle pasientens evne til funksjonell selvregulering. BET-metodikken er en
verdiforankret behandlingsmetodikk og pasientens egne verdier blir rettesnoren
for ulike behandlingstiltak. Samtaler og samarbeid med pårørende er en del av
vårt behandlingstilbud. For øvrig samarbeider seksjonen tett med andre
seksjoner ved Vestfold DPS, Psykiatrisk sykehusavdeling, fastleger og andre aktuelle
tjenesteytere i pasientens hjemkommune ved behov

Stillingen innebærer normalt deltakelse i felles vaktordning for DPS Vestfold og ARA (Avdeling rus og avhengighet), vaktordningen er for tiden 16-delt. Det er mulig å søke om vaktfritak.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss om dette kan være interessant for deg!

Tiltredelse 01.04.23 eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling i tråd med BET-prinsipper
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra i internundervisning
 • Bistå seksjonen og avdelingen i psykologfaglig spørsmål

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri. Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men leger i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning oppfordres også til å søke
 • Erfaring fra arbeid med Basal eksponeringsterapi (BET) i døgnpost vil være en styrke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud

Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper

  Personlige egenskaper

  • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte 
  • Du samarbeider godt med andre, spesielt med å konstruktivt dele kunnskap, erfaring og informasjon.
  • Du støtter andre for å nå teamets mål
  • Du er klar over egne styrker og svakheter og søker muligheter for å lære mer og utvikle deg
  • Du nyttiggjør deg egne og andres refleksjoner over egen praksis
  • Du har gode evner til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset behandling
  • Du trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner, og har evne til å dra nytte av innsikten i flere fag, samtidig som du kan være beslutningsdyktig når situasjonen krever det.
  • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges sterkt

  Vi tilbyr

  • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
  • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
  • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
  • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
  • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS og i DPSets egen undervisning 
  • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
  • Flyttegodtgjørelse etter avtale   

   

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sykehuset i Vestfold HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Mette Camilla Moen
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 41306568
  Navn: Kristine Sverderup
  Tittel: Avdelingsoverlege
  Telefon: 93439871
  Navn: Tonje Reinsberg Bakkane
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 97097134
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Allmennpsykiatrisk post Sandefjord (BET-post), DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold
  Brydedamveien 30
  3216 Sandefjord
  Søk på stillingen