Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Enhet for Psykisk Helsevern og Rusbehandling er organisert under Avdeling for Medisin og Helsefag i Helse Sør-Øst RHF og bidrar til ivaretakelse av «sørge-for»- ansvaret innen fagområdene psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering. Enheten bistår helseforetakene med å oppfylle nasjonale og regionale mål og forvalter avtalespesialistordningen for spesialiteter innen psykisk helsevern. Ved anskaffelser innenfor psykisk helsevern og rusbehandling definerer enheten behov, bistår i anskaffelsesprosesser og følger opp private avtaleparter.

Stillingen som fagsjef er for deg som er legespesialist i psykiatri som ønsker å arbeide overordnet med utvikling av fag, kvalitet og pasientsikkerhet. Dette er en stilling der du vil utrede og fremstille beslutningsgrunnlag for saker som skal legges frem for avdelingsdirektør eller andre beslutningsorgan. Du vil også rapportere direkte til avdelingsdirektør for Psykisk Helsevern og Rusbehandling.

Andre arbeidsoppgaver:
 • Organisering og gjennomføring av prosjekter
 • Videreutvikle faglige nettverk og delta i styrings- og referansegrupper, internt og mot eksterne samarbeidsparter
 • Andre ansvarsoppgaver som er tilpasset kompetansen du innehar.
Kvalifikasjoner
 • Legespesialist i psykiatri
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid, prosjektarbeid, prosjektledelse, endringsledelse, saksbehandling og utredning- og utviklingsarbeid
 • Ledererfaring kan være en fordel
 • Kunnskap om helsetjenestens organisering, styring og finansiering
 • Svært gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig, forankre, gjennomføre og følge opp beslutninger
 • Trives i et tverrfaglig miljø og har gode samarbeidsevner
 • God rolleforståelse og systemforståelse
 • Nytenkende, initiativrik, systematisk og resultatorientert
 • Evne til å motivere og være samlende på tvers av faggrupper og organisatorisk tilknytning
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringskraft
Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn
 • En sentral og utfordrende stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt tverrfaglig kompetansemiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien.
Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må påregnes.
Opplysninger om søkere kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven §25. Søkere vil bli varslet om dette i forkant.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Enhet for Psykisk Helsevern og Rusbehandling
Kontaktpersoner
Navn: Cecilie Skule
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 920 32 854
Navn: Mads Lyngen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 48171861
Arbeidssted
Oslo
Grev Wedelsplass 5
0151 OSLO