Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du lyst på en mulighet som Lege i spesialisering (LiS) på Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital?

Vi søker deg som brenner for kvinnehelse og har lyst til å være med på å utvikle oss videre. Vi har ca 35 overleger på Kvinneklinikken og 12 leger i spesialisering. LiS er tilsluttet Kvinneklinikkens leger i rotasjon mellom våre 5 seksjoner: Seksjon for generell gynekologi, Fertilitets seksjonen, Seksjon for gynekologisk kreft, Fødeseksjonen og Senter for fostermedisin. Vi søker LiS fra hele landet og kan tilrettelegge for digitale intervju. 

Kvinneklinikken har lokalsykehusfunksjon for Trondheim og det tidligere Sør-Trøndelag fylke, regionsykehusfunksjon for Helse Midt-Norge, og er integrert med Det medisinske fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet – NTNU. Det er felles vaktordning for leger med LiS i primærvakt og overleger i sekundær - og tertiærvakt. Primær- og sekundærvakt har tilstedevakt hele døgnet, mens tertiærvakt har hjemmevakt om natten.  De som tilsettes må være villig til å arbeide ved Kvinneklinikkens enhet ved Orkdal sjukehus. Ved intern tilsetting kan det være muligheter for tilsetting i vikariat av lengre varighet.

Tiltredelse så snart som mulig. Vennligst oppgi minst 2 referanser.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter vil utgjøre hoveddelen av stillingen 
 • Bidra faglig i undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Bidra i avdelingens forskningsarbeid ved behov
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vaktordning
 • LiS inngår i rotasjon mellom de ulike seksjonene 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus- /LiS del 1
 • Klinisk erfaring og relevant yrkeserfaring vil bli vektlagt
 • Behersker norsk språk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Evnen til å kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • God arbeidskapasitet, selvstendig og beslutningsdyktig
 • Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og kompetente kolleger
 • Godt arbeidsmiljø med sterkt tverrfaglig samarbeid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv bedrift (IA)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Maria Nyhus
Tittel: LiS ansvarlig overlege
Telefon: +47 72576820
E-post: maria.oyaseter@stolav.no
Navn: Tone Shetelig Løvvik
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +4772575715
E-post: Tone.shetelig.lovvik@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt. 11
7030 Trondheim